Vyšel soubor pohlednic Ostravské sochy – archiv bulletinu 1/2017

Památeční sada šestnácti pohlednic Ostravské sochy s textem Jakuba Ivánka a fotografiemi Romana Poláška, již jsme vydali spolu s Antikvariátem a klubem Fiducia v prosinci 2016, zachycuje celkem 12 soch, reliéf, památník, mozaiku, sgrafito, vitráž, oponu a závěsný objekt. Dobu nejstarší zastupuje mariánský sloup na hlavním ostravském náměstí, který je v tuto chvíli rovněž nejstarší sochou v databázi. V souboru najdete také díla Augustina Handzela, vitráž Jana Baucha, plastiku Miloslava Chlupáče Ležící, strukturální stěnu Jana Koblasy či sochu Jogína Karla Nepraše. Jakub Ivánek, který je autorem textu k pohlednicím, o výběru jednotlivých děl říká: „Dobu nejstarší zastupuje mariánský sloup na hlavním ostravském náměstí, který je v tuto chvíli rovněž nejstarší sochou v databázi. Pro období první republiky jsme vybírali z děl nejvýznamnějšího sochaře našeho regionu v této době – Augustina Handzela – a los padl na výzdobu někdejší banky Union. Dobu válečnou v souboru reprezentuje přední malíř české scény oné doby – Jan Bauch s jeho vitráží pro palác Severní dráhy Ferdinandovy. Ukázkovým příkladem padesátých let je v Ostravě tzv. sorela v obvodu Poruba – odtud pochází i sgrafita děl autorů Vojtěcha Berky a Luboše Syneckého. Zlatá šedesátá‘ představovala pro české umění zásadní mezník – děl z této doby je proto v souboru více. … více informací na kros-16_web.pdf (krasnaostrava.cz)