Vyšla kniha 20 let Fiducie a ostravské umělecké scény – archiv bulletinu 4/2018

Antikvariát a  klub Fiducia, který patří mezi nejznámější nezávislá kulturní centra Moravskoslezského kraje, vydal k 20. výročí své existence knihu, jež se mimo jiné pokouší zmapovat ostravské kulturní dění v  posledních dvou dekádách. V  knize čtenáři najdou i  řadu odkazů na okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu včetně fotografií z jeho akcí. Kniha, do níž přispělo 57 autorů, reflektuje nejen dvacet let aktivit klubu, potažmo okrašlovacího spolku, ale je především zamyšlením nad tím, kam a  zda se ostravská umělecká scéna i vnímání architektury či veřejného prostoru od roku 1998 do současnosti posunuly. „Nechtěli jsme, aby kniha byla jen oslavou Fiducie, s editory Monikou Horsákovou a Pavlem Hruškou jsme se proto rozhodli, že se v ní pokusíme Fiducii vřadit do širších souvislostí a kontextu kulturně-společenských proměn moravskoslezské metropole v  posledních dvaceti letech,“ vysvětluje majitelka Fiducie Ilona Rozehnalová. „Čtenáři zde tedy najdou odborně koncipované eseje věnované ostravskému veřejnému prostoru, architektuře, historii, literatuře, výtvarnému umění a fotografii, divadlu, filmu i hudbě.“ dodává Ilona Rozehnalová. Autory zmíněných „obzíravých“ textů jsou Martin Strakoš, Vojtěch Vlček, Ondřej Slach, Rostislav Švácha, Milena Vitoulová, Ilona Vybíralová, Martin Jemelka, Petr Šimíček, Jan Malura, Iva Málková, Tomáš Knoflíček, Petr Vaňous, Martin Mikolášek, Josef Moucha, Eva Lenartová, Monika Horsáková a Martin Režný … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2019/02/KROS23_web.pdf