Vyšla kniha o ostravském architektovi Ivo Klimešovi

Kniha Svět architektury a divadla: Architekt Ivo Klimeš, která bude pokřtěna ve čtvrtek 30. dubna 2015 v 17 hodin ve foyeru Divadla Jiřího Myrona, představuje výsledky více než padesátileté práce architekta Iva Klimeše, který celý svůj profesní život prožil v Ostravě, zasvětil jej divadelním stavbám a výrazně ovlivnil obě budovy Národního divadla moravskoslezského, a to jak Divadlo Antonína Dvořáka, tak Divadlo Jiřího Myrona. 


 Jeho klíčovými díly jsou divadelní stavby, které se proto staly osnovou celé knihy. Cílem ale nebylo pojednat jen o architektuře nebo o velmi specifickém oboru divadelních staveb, ale i o divadle jako takovém. Divadelní budovy totiž vytvářejí jedinečný rámec divadelní akce, jež vzniká uměleckým vkladem režiséra, scénografa a účinkujících do již existujícího prostoru a konečně i přítomností diváků. V divadle se tak na jednom místě setkávají představy architekta stavby s požadavky dalších uměleckých profesí. Autory knihy proto jsou nejen historici architektury a umění a divadelní teoretici, ale i režiséři a scénografové.

IMG_1201.JPG

Autoři knihy: 

Lenka Popelová, Eva Špačková, Radovan Lipus, Jiří Nekvasil, Albert Pražák, Radomíra Sedláková, Zbyněk Srba, Martin Strakoš, Marie Šťastná, Petr Urlich, Ladislav Vrchovský.