Křest objevné knihy ostravské památkářky Romany Rosové o dřevěných kostelech Těšínska

Ostravské pracoviště Národního památkového ústavu vydalo publikaci Romany Rosové Dřevěné kostely Těšínska a severovýchodní Moravy. Kniha vznikla na základě dlouholetého výzkumu, který výrazně posunul znalosti o dřevěné sakrální architektuře. Křest publikace historičky Romany Rosové se uskuteční ve čtvrtek 29. ledna 2015 v 18:00 hodin v ostravském Antikvariátu a klubu Fiducia.

Výsledky dlouholetého průzkumu dovolily podrobně rekonstruovat stavební vývoj objektů a veškeré jejich důležité přestavby a opravy, z nichž některé byly teprve nyní přesně datovány. Tato kniha shrnuje autorčiny dosud publikované studie k tématu a doplňuje je o množství nových poznatků.
Publikace se skládá ze dvou částí. První je uvedení do problematiky dřevěných kostelů se shrnutím dosavadních názorů na dané téma. Zabývá se počátkem zájmu o dřevěné kostely a historií bádání o nich, dále konstrukcemi a materiály, následuje kapitola o otázkách dispozice, uspořádání interiéru a výzdobě. V poslední kapitole jsou řešeny otázky typologie, proměny forem a jejich vývoje v čase. V této části se autorka snaží zasadit kostely na Těšínsku a severovýchodní Moravě do kontextu dřevěné sakrální architektury Evropy, především v oblasti Horního Slezska, do níž zkoumané území historicky náleží, což se projevuje právě i na charakteru zdejších dřevěných kostelů. Druhá, rozsáhlejší část je věnována jednotlivým kostelním stavbám. Zde je co nejpřesněji a nejobsáhleji shrnut jejich stavební vývoj včetně datace výstavby, která mnohdy nebyla přesně určena. Kostely jsou seřazeny chronologicky, podle data předpokládaného vzniku, zároveň ale podle typové příbuznosti.
Celkem je v knize představeno 13 dřevěných kostelů z Těšínska a severovýchodní Moravy, což je oblast s ucelenou skupinou těchto staveb, které mají shodný historicko-topografický základ a byly postaveny na základě stejných vlivů. Jde o kostely v Hodslavicích, Gutech, Ostravě-Hrabové, Nýdku, Sedlištích, Dolních Marklovicích, Řepištích, Prašivé, Albrechticích, Bílé, Bystřici, Gruni a Hrčavě. Kniha je doplněna seznamem základní literatury a pramenů. Součástí je také historická i současná plánová dokumentace, dobové snímky i současné fotografie Romana Poláška, stavby jsou také dokumentovány prostorovými axonometriemi Vlastimila Krčmáře.

IMG_0843.JPG