Výsledek soutěže na sochu na hrob Augustina Handzela – archiv bulletinu 4/2018

Vítězem veřejné soutěže na umělecké dílo na hrob sochaře Augustina Handzela se stal sochař Jan Šnéberger. Soutěž vypsal ostravský Antikvariát a  klub Fiducia v  září tohoto roku. Odborná porota jednohlasně vybrala návrh sochaře Jana Šnébergera na svém jednání dne 24. 10. 2018. Porota hodnotila 8 soutěžních návrhů od 7 autorů. Se všemi návrhy se veřejnost může seznámit ve vstupních prostorách Antikvariátu a klubu Fiducia do června 2019. Z  jednání poroty vznikl zápis, který si můžete přečíst níže. Porota nejprve prošla všechny návrhy a  přiložené podklady. Dohodla se na zařazení všech soutěžních návrhů, přestože některé nebyly podány v  odpovídající (požadované) kvalitě.  V druhé části se vedla diskuse nad jednotlivými návrhy a na závěr byly vybrány tři nejlepší návrhy. Ve třetí části jednání se diskutovalo podrobně o všech třech vybraných návrzích, tato diskuse trvala hodinu a na závěr se porota jednomyslně dohodla na pořadí takto:  1. místo Jan Šnéberger; 2. místo Šárka Mikesková; 3 místo Petr Szyroki a Gabriela Maňáková. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2019/02/KROS23_web.pdf