Výsledky dotazníkového šetření – Ostravané by si kromě jiného přáli zlepšit veřejná prostranství, oživit centrum či zachránit Ostravici

Ostravané, kteří se v únoru zúčastnili dotazníkového šetření, jsou z 64 % spokojeni se životem ve městě. Dotazník vyplnilo přes 6800 lidí, kteří v Ostravě žijí, studují a pracují. Nejvíce, téměř ze 70 %, jsou respondenti spokojeni se školstvím, zdravotními a sociálními službami a dopravou. Lidé mají naopak největší potřebu zlepšit kvalitu životního prostředí, s níž jsou spokojeni z téměř  30 %. Jen ze 40 % jsou obyvatelé spokojeni s kulturou chování obyvatel a bezpečností ve městě. Spíše nespokojeni jsou s čistotou a vzhledem veřejných prostor a nabídkou pracovních příležitostí. Výsledky dotazníkového šetření, z února 2016, jsou k nalezení na www.fajnova.cz/dotaznik, podrobnější prezentaci výsledků dotazníkového šetření najdete zde: fajnOVA_prezentace_No2_final_av

Rád bych lidem poděkoval, že se v tak velkém počtu zapojili do vyplňování dotazníků, spontánně jej šířili a kromě svého hodnocení přidávali také slovní komentáře a podněty, kterých jsme sesbírali tisíce. Za nejpalčivější oblast označují životní prostředí. Rádi by zlepšili také bezpečnost ve městě nebo čistotu a vzhled veřejných prostor. Významným tématem pro ně zůstává také rozvoj centra Ostravy. S těmito podněty budeme pracovat v dalších fázích tvorby plánu,“ okomentoval výsledky dotazníkového šetření, které je součástí strategického plánu města na roky 2017-2023, primátor Ostravy Tomáš Macura.

Dotazník ukázal mnohá další zajímavá dílčí zjištění. Mezi Ostravany například převažuje spokojenost s možnostmi trávení volného času – nejvyšší jejich podporu získalo zoo (spokojenost nad 85 %), divadla a kina (spokojenost přibližně 80 %), nižší hodnocení dostala veřejná sportoviště, dětská hřiště, parky a in-line a cyklostezky (spokojenost přibližně 60 % a méně). Převažuje také spokojenost s dopravou, avšak možnosti parkování jsou hodnoceny pod 40 %. Zatímco jsou lidé spokojeni se svými lékaři, ať už praktickými, dětskými, zubními nebo v nemocnicích a lékárnách, hůře vnímají služby na pohotovosti nebo v domovech pro seniory (přibližně 60% míra spokojenosti a nižší). Respondenti vysoko, přibližně 70% hodnotí školství, zejména univerzity. Výrazně méně jsou ale spokojeni s jeslemi (pouze 40 %).

Jednou z dalších palčivých otázek je vylidňování města. Dotazník ukázal, že až 25 % produktivních obyvatel a rodin s dětmi zvažuje stěhování z města. Totéž uvedla téměř polovina vysokoškoláků.

Strukturovaný dotazník umožňuje částečně vyhodnotit také pohled jednotlivých skupin obyvatel na současnou Ostravu. Například podnikatelé jsou sice z více jak 65 % spokojeni s dopravní a technickou infrastrukturou a dostupnými prostory pro podnikání, trápí je ale kvalita pracovní síly (pouze 46% míra spokojenosti) a image města (přibližně 50% míra spokojenosti).

Výsledky dotazníků v nejbližších týdnech doplní další analytická data nebo strukturované rozhovory s odborníky a osobnostmi. Na analytickou fázi přípravy strategie naváže tvorba vize, strategických cílů a návrh opatření.

V průběhu celého roku 2016 budeme lidi vyzývat, aby se do tvorby plánu dále zapojili. Chystáme řadu diskuzí a různých setkání. Podněty a představy o městě budeme od dubna sbírat na náměstích, akcích a frekventovaných místech,“ uvedl primátor Tomáš Macura.

Podrobnosti a aktuální informace o tvorbě plánu a možnostech zapojit se jsou k dispozici na stránkách www.fajnova.cz.

CO BY SI LIDÉ PŘÁLI V HISTORICKÉM CENTRU OSTRAVY

navrátit do centra bydlení, obchody a společenský život

vyřešit stav rozpadajících se budov, zkrášlení centra

pro oživení centra využít „městské bydlení“

zachránit Ostravici

zastavět proluky v centru města

vyřešit problém heren a zastaváren v centru města a na náměstí

budování dětských hřišť

rozvoj klidových zón a parků

více volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi

 

Zdroj: Tisková zpráva SMO