Vyšlo devatenácté číslo Ostravského kalendária

Přehled událostí za uplynulý rok představuje již tradičně na konci ledna publikace připravená Archivem města Ostravy s názvem Ostravské kalendárium 2014.  Slavnostně bylo pokřtěno 27. ledna v Archivu města Ostravy. V chronologickém sledu je možné si v v této ročence, jež vychází již 19 let,  připomenout celou škálu informací o politických, společenských, kulturních a sportovních událostech nejen ve městě v roce 2014, ale také o těch, které jsou s Ostravou určitým způsobem spojeny.

Ostravské kalendárium na rok 2014 mapuje s ohledem na titul Evropské město sportu množství sportovních aktivit provozovaných jak profesionály, tak amatéry, od mistrovství Evropy veteránů v basketbalu až po možnost vyzkoušet si curling na zimním stadionu v Porubě. Dále připomíná mj. výsledky voleb do Evropského parlamentu a podzimních senátních a komunálních voleb, na jejichž základě se stal primátorem města ing. Tomáš Macura, MBA, a další události jako např. udělení čestného občanství akademickému sochaři Stanislavu Kolíbalovi a Ceny města Ostravy vzpěrači Hansi Zdražilovi.

V krátkém výčtu nelze opomenout velmi úspěšnou ostravskou kulturní scénu, a to připomenutím, že Cenu Alfreda Radoka získali Tereza Vilišová z Divadla Petra Bezruče, Komorní scéna Aréna (divadlo roku)a Patrik Děrgel(talent roku). Cenu Thálie si odnesla Tereza Vilišová a operní pěvkyně Jana Šrejma Kačírková, atd.

Výše uvedené a mnoho dalšího je zaznamenáno na 103 stranách publikace sestavené kronikářem statutárního města Ostravy Martinem Juřicou. V elektronické podobě bude Ostravské kalendárium 2014 přístupno na adrese: http://amo.ostrava.cz, v oddíle publikace.

(null)