Vyšlo Ostravské kalendárium na rok 2017

Souhrn loňských událostí obsahuje Ostravské kalendárium, které jako každoročně vychází na konci ledna. V chronologickém sledu připomíná řadu společenských, politických, kulturních a sportovních událostí nejen ve městě, ale také těch, které jsou s Ostravou určitým způsobem spojeny. Publikace má 114 stránek a vychází v nákladu 500 kusů. V omezeném množství bude bezplatně k dostání v pobočkách Ostravského informačního servisu, v Knihovně města Ostravy, Antikvariátu a klubu Fiducia a v Moravskoslezské vědecké knihovně. Publikaci připravil kronikář města Ostravy Martin Juřica ve spolupráci se členy komise muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické.

Rok 2017 se nesl ve znamení oslav 750. let od první písemné zmínky o Ostravě, které doprovázela řada akcí. Mezi nejvýznamnější patřily výstavy Ostrava nevídaná na cestě ke své velikosti, Století plné zvratů aneb Ostrava ve 20. století, vědomostní soutěž ViaOVA 750 nebo Historický rej na Masarykově náměstí, na výstavišti Černá louka a v okolí Slezskoostravského hradu. Celoroční projekt zakončila před Novou radnicí akce „Přejeme ti, Ostravo!“, na které byla zapečetěna truhla s přibližně 1500 vzkazy občanů, která bude otevřena přesně za 50 let. Program večera uzavřel velkolepý ohňostroj.

Mezi významné politické a společenské události patřily také volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ministerská konference Světové zdravotnické organizace nebo vysvěcení pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Martina Davida. Z důležitých dopravních staveb byly dokončeny např. rozsáhlá rekonstrukce Českobratrské ulice v úseku mezi Sokolskou třídou a Nádražní ulicí a oprava tramvajových mostů v Plzeňské ulici.

Vydány byly rovněž publikace OSTRAVA: Počátky a vývoj středověkého města, Ostrava v datech a také Historie obce Hrabová: dějiny, památky a osobnosti Hrabové od 13. století po současnost.

Do sportovní historie se město zapsalo konáním mistrovství Evropy v krasobruslení, které se uskutečnilo poprvé v Ostravě. Z dalších sportovních událostí roku 2017 vybíráme 5. ročník Českého běhu žen a 56. ročník atletického mítinku Zlatá tretra.

V tomto roce nás bohužel opustily některé významné osobnosti; historik Mečislav Borák, zpěvačka Věra Špinarová, ředitelka Archivu města Ostravy Blažena Przybylová či endokrinolog a propagátor zdravé výživy Rajko Doleček.

Orientaci v jednotlivých záznamech při vyhledávání konkrétní informace umožňují rejstříky – jmenný, institucí a také přehled akcí k významným výročím.

V elektronické podobě bude Ostravské kalendárium 2017 přístupno na adrese: http://amo.ostrava.cz, v oddíle publikace.