Výstava bakalářů ostravské Fakulty umění v Cooltouru

BAKALÁŘI 2013, tak se jmenuje výstava, která právě probíhá v Galerii Cooltour.  Výstava mapuje tvorbu letošních bakalářů a bakalářek, ateliérů malby 1 a 2, vedených Danielem Balabánem a Františkem Kowolovským. Prezentuje tak Katedru malby Fakulty umění Ostravské univerzity.

 

„Bohaté spektrum námětů a výtvarných postupů dává tušit složitost a vrstevnatost umělecké tvorby dnes. Impulzem pro tyto vesměs malířské práce bylo zaujetí zážitkem, ať už vnitřním nebo vnějším, ale i ideou, překvapujícím zjištěním. Bez tohoto impulzu, emotivně vázaného, by nebyl důvod k následné práci a realizaci. Realizace sama, od nápadu, skici, myšlenkového konceptu, je procesem hledání, zkoušení, zavrhování, dotahování až k výslednému výstupu, jehož jsme svědky.
Přínos těchto prací je zřejmý, především pro autory a autorky samotné je důležitým milníkem a ukazatelem pro jejich další tvorbu. Je inspirací i pro nás, citlivé diváky a hledače povznášejících myšlenek, jakož i vnímatele prostředkovaných emocí.“ Daniel Balabán

 

bak