Výstava bratislavské výtvarné scény v Industrial Gallery

Industrial Gallery ve spolupráci s absolventy Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě uvádí výstavu ONE STEP FORWARD VOL. 3 / OSTRAVA 2014. Navazuje tak na stejnojmenný kolektivní projekt, který se uskutečnil vloni v Brně – v Domě pánů z Kunštátu a v roce 2010 v galerii Médium v Bratislavě. Výstavu za přítomnosti umělců zahájí kurátorka Jana Řeháková 9. září v 18 hodin.

V roce 2010 se ze tří různých ateliérů (Ivan Csudai, Daniel Fischer, Klaudia Kosziba) VŠVU zformovala skupina studentů posledních ročníků, kteří stáli na počátku samostatné tvůrčí dráhy. Název ONE STEP FORWARD, pomyslný krok vpřed, vyjadřoval společné zadání, jehož cílem bylo vystoupit z mantinelů dosavadní tvorby a zkusit pracovat s jinými médii nebo změnit přístup k samostatnému tvůrčímu procesu. Kresbu nahradily animace, malbu objekty, menší formáty větší a naopak.

Stejná formace (Matej Fabian, Milica Fischerová, Dita Kaplanová, Patrícia Koyšová, Hana Mikulenková, Kristína Šimeková, Ivana Oroszová, Lucia Tallová), která působí hlavně na bratislavské scéně, se prezentuje znovu s ročním odstupem. Až na to, že tentokrát mají všichni jednotné zadání, které determinuje samotný výstup – osm stejných velkoformátových pláten vymezuje prostor umělecké prezentace. Oproti jiným ročníkům, na kterých byly zastoupeny i objekty, se vracejí zpět k plátnu, ke kořenům malby samotné.

Partnerem projektu je společnost Vítkovické slevárny s.r.o, která umožnila ve svých externích a interních industriálních prostorách realizovat několikadenní výtvarný workshop a výstavu. Workshop se uskutečnil ve dnech od 25. 8. – 31. 8. 2014. Jeho účastníci měli možnost zpracovávat nalezený kovový materiál a přetvářet jej do soch, objektů nebo instalací.
Výstava potrvá do 10. října 2014.

IMG_0568.JPG