Výstava Eduarda Ovčáčka v galerii Sokolská 26

Známý ostravský umělec Eduard Ovčáček vystaví v galerii Sokolská 26 cyklus grafik nazvaný „Černobílá série & konstelace“ . Jde o rozsáhlý soubor černobílých grafik (2013 – 2015) vytištěných technikou sítotisku, digitálním tiskem a kombinovanou technikou. Grafické listy jsou tištěny nejen na papíře, ale i na plátně, a některé jsou i rozměrnějších formátů. Tento cyklus černobílých grafik není zatím zcela uzavřen. Soubor je inspirován konstelacemi grafémů s cíleným důrazem na minimalistickou dikci a monumentální grafickou formu s aspektem na vnitřní vizuální energii písma a znaků. Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 10. března v 17 hodin za účasti autora.

Eduard Ovčáček se narodil roku 1933 v Třinci. Absolvoval Vysokou školu výtvarného umenia v Bratislavě (1957 – 1963, ateliér monumentální malby Petra Matejky), v roce 1962 studoval jako host na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u profesora Antonína Kybala. Vystavuje od roku 1961 v Československu a v zahraničí, za svou tvorbu získal mnohá ocenění (mimo jiné Cenu Vladimíra Boudníka, 1999), je zastoupen ve veřejných sbírkách v České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku, Rakousku, Německu a Belgii. V roce 1992 spoluzaložil Katedru výtvarné tvorby Ostravské univerzity (dnešní Fakulta umění OU), kde vedl ateliér volné a užité grafiky. Žije a pracuje v Ostravě.

 

Eduard Ovčáček o výstavě:

„Soubor těchto grafických listů se inspiruje konstelacemi grafémů s cíleným důrazem na minimalistickou dikci a monumentální grafickou formu s aspektem na vnitřní vizuální energii písma a znaků. Tento aspekt mě přivedl k redukci barev jen na černou a bílou. Vizuální vjem je tak oproštěn od psychologických atributů barev a je jasně směřován k výslednému vyzařování energie grafémů. Obsahově je tento soubor mementem či reflexí současné situace ve společnosti a v globálním světě. Zmíněný aspekt je v souboru volně akcentován a respektován. Poskytuji divákovi možnost vlastní asociace, a to díky grafémům v různých konstelacích a výtvarných pozicích. Tato grafika není závislá na konkrétních událostech. Soubor s názvem „Černobílá série & konstelace“ s určitou nadsázkou dokumentuje mou vlastní mnohaletou zkušenost s výtvarným provozem nejen u nás, ale i v Evropě. Tato zkušenost mi v této poslední fázi pomáhá objevit mou reflexi současného světa. V časovém úseku téměř tří let jsem vytiskl několik desítek grafik různých formátů. V posledních desetiletích lze pozorovat trend zvětšování formátů volné grafiky a snahu autorů se velikostí grafiky vyrovnat médiu malby a suplovat klasický závěsný obraz. Je celkem logické a pochopitelné, že v současné produkci grafiky tento trend nepolevuje, spíše kulminuje a grafika dokonce směřuje k různým hybridním realizacím. Úvahou o smyslu a volbě formátu pro můj cyklus grafiky jsem dospěl k rozhodnutí dát přednost spíše komornějšímu formátu tisků a středně velkým formátům. Propalované koláže, strukturální grafika, kresby, serigrafie a stro- jopisná vizuální poezie se pro mě stávají podnětem k nové sérii grafik, které podrobuji dalšímu zpracování a tím je transformuji do polohy výtvarných novotvarů. Výběr a nové výtvarné zpracování těchto médií se stává přiměřeným kontrapunktem k mé minulé tvorbě. Technika sítotisku se jasně prosadila v minulém století a stala se přesvědčivou součástí klasických grafických technik. Domnívám se, že v 21. století jsou šance pro digitální grafiku a nové technologické postupy v polygrafii a designu stále otevřené a nové objevy a inovace nás ještě čekají. Grafika ve všech technických podobách zprostředkovává přirozenou reflexi vnějšího i vnitřního světa. Grafémy, znaky a piktogramy jsou globální řečí, kterou se lze snadno domluvit kdekoliv na světě, protože je vytvořila lidská touha dorozumět se mezi sebou. Silná pozice grafiky mezi ostatními klasickými médii je toho evidentním dokladem. Minulé i nastupující generace si uchovávají schopnost duševního potenciálu člověka a jeho vůle k vzájemné komunikaci, a to i v současných digitálních strukturách globálního světa. Digitální grafické informace průběžně zaznamenávají události, které se již nikdy nebudou stejným způsobem opakovat. “

image