Výstava Free Tibet

Výstava nazvaná Free Tibet bude celý měsíc červenec otevřena v prostorách Domu kultury města Ostravy. Autorem výstavy je občanské sdružení Potala.Většina fotografií pro výstavu pochází z Knihovny tibetských prací a archivů (LTWA). Prostřednictvím unikátních archivních fotografií z archivů tibetských exilových institucí ukazuje historický, kulturní i politický vývoj Tibetu od počátku minulého století po dnešek.Výstava je věnována 100. výročí smlouvy mezi Tibetem a Mongolskem o vzájemném uznání nezávislosti na Číně. Premiéru měla výstava letos v březnu v Praze, kde ji lidé mohli vidět v prostorách Novoměstské radnice.
Výstava návštěvníky zavádí do doby vlády 13. dalajlamy a nástupu 14. dalajlamy, ukazuje příchod čínských maoistických vojsk a ozbrojený odboj Tibeťanů, přibližuje období tzv. velkého skoku a kulturní revoluce. Sleduje útěk 14. dalajlamy do exilu a jeho působení na Západě až po současnou krizi tibetsko-čínského dialogu.
Expozice rovněž přibližuje témata, v nichž se veřejnost i média občas ztrácejí – instituci dalajlamů, vztah náboženství a světské moci v Tibetu, roli regentů, ambanů a převtělenců, vztah dalajlamů a pančhenlamů, exilovou vládu a exilové instituce. Část výstavy je věnována vztahu našich zemí a Tibetu – od počátku poznávání až po návštěvy 14. dalajlamy v České republice.
„Současná politická situace Tibeťanů, jakožto menšinového národa v rámci ČLR, je kritická. Tibeťané svůj nesouhlas a nespokojenost s tvrdým čínským přístupem a odmítáním jakékoliv diskuse vyjadřují nejen protesty a demonstracemi, ale také nejzazší formou protestu – sebeupálením. Od roku 2009 svůj život veřejně obětovalo v plamenech již 117 tibetských Janů Palachů, z nichž většina zemřela,“ připomínají autoři výstavy.
Více na www.potala.cz

free