Výstava k životnímu jubileu výtvarníka Eduarda Ovčáčka

Expozice představí průřez tvorbou významného českého výtvarníka. Vernisáž se uskuteční   v úterý 21. května 2013 v 17 hodin  v Domě umění v Jurečkově ulici 9. Výstavu  uvede Jiří Jůza, ředitel GVUO, zahájí ji kurátor výstavy Ludvík Ševeček a autor osobně. Výstava bude k vidění do 30. června 2013.

Expozice provede návštěvníky souborem vybraných prací umělce Eduarda Ovčáčka. Nejvíce exponátů pochází z posledních deseti let výtvarníkova působení. Autor zde mimo jiné směřuje k minimalizovaným písmovým strukturám a na druhé straně k velkým závěsným a prostorovým formám.

Umělecká tvorba Eduarda Ovčáčka je široce založená. Věnuje se malířství, sochařství, grafice, ale i vizuální poezii a fotografickým technikám. Autor patří k určujícím představitelům české strukturální abstrakce. Už od šedesátých let soustavně pracuje s grafémy, vizuálními hodnotami písma, číslic i dalších kulturních znaků a právem je vnímán jako klíčový český a slovenský lettrista, jehož osobitý projev pronikl i do povědomí umělecké veřejnosti v zahraničí.

„Široce založené dílo Eduarda Ovčáčka zanechává v českém a slovenském umění svou nezaměnitelnou stopu již více než padesát let,“ říká kurátor výstavy Ludvík Ševeček a dodává „Přes široký záběr různých výtvarných technik však autorovo dílo tvoří konzistentní umělecký celek.“

Výtvarník stál také u vzniku Katedry výtvarné tvorby na Ostravské univerzitě, která se později transformovala ve Fakultu umění. „Dokázal, navzdory všem pochybovačům, že škola tohoto formátu má v Ostravě své opodstatnění. Ostravsko vůbec nemá příliš umělců, kteří by se tak výrazným způsobem zapsali do poválečných dějin, jako je tomu v případě Eduarda Ovčáčka,“ doplňuje Jiří Jůza, ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě.

Přehlídka je součástí širšího výstavního projektu několika předních českých i zahraničních galerijních institucí, připraveného u příležitosti umělcova životního jubilea. K výstavě bude vydán reprezentativní katalog. Expozice bude v Domě umění GVUO otevřena úterý až neděle od 10 do 18 hodin. Plné vstupné činí 20 Kč a zlevněné 10 Kč, volný vstup je v neděli.

Eduard Ovčáček (1933) se narodil v Třinci a vystudoval Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě. Působil jako pedagog na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Stál u vzniku Katedry výtvarné tvorby a následně Fakulty umění. Vystavoval na více než 60 autorských i skupinových výstavách u nás i v zahraničí.

Zdroj: http://www.facebook.com/events/511919542188923/?ref=22

ovč