Výstava ke kauze Černá kostka – novostavba vědecké knihovny v Ostravě

Ve dnech 8. 4.- 15. 4. mohu zájemci ve vstupních prostorách antikvariátu a klubu Fiducia navštívit informační výstavu o kauze Černá kostka pro veřejnost. Na informačních panelech se zájemci dozví vše podstatné o vleklé kauze kolem výstavby nového sídla Moravskoslezské vědecké knihovny, která trvá již od roku 2004 a prošla nejrůznějšími peripetiemi. Současný stav, kdy je uvažováno o výstavbě vědecké knihovny nadregionálního významu na soukromém pozemku firmy Vítkovice,a.s., a to bez architektonické soutěže, považuje odborná veřejnost za alarmující. Znepokojivý je také fakt, že krajský úřad nevede o takto zásadním rozhodnutí, které může mít podle expertů negativní dopad ve smyslu dalšího umrtvování historického centra Ostravy,širší společenskou diskusi. Na informačních panelech zájemci najdou nejen vizualizace původního projektu, ale také tiskové zprávy, petiční výzvu a mediální výstupy od roku 2004 po současnost, které by měly občanům pomoci lépe se v celé problematice zorientovat.Na panelech najdete také texty známých osobností, které se ke kauze vyjadřovaly, například historika umění Martina Strakoše
či publicisty Jiřího Peňáse.  Výstavu je možné v antikvariátu a klubu Fiducia navštívit v pracovní dny vždy od 10:00 do 18:00. Stejná výstava bude instalována na území, kde by měla Černá kostka stát, dne 7.4. 2015 od 18:00 v rámci happeningu VRH KOSTEK ANEB ZA VĚDECKOU KNIHOVNU V CENTRU. Sraz bude na parkovišti naproti Domu kultury města Ostravy. Vzhledem k proměnlivému počasí se organizátoři akce rozhodli výstavu zároveň instalovat ve vstupních prostorách antikvariátu, kde si ji lidé mohou po celý následující týden přijít prohlédnout.
Obě akce pořádá okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu ve spolupráci s Antikvariátem a klubem Fiducia.

——————————————————————-
PROBLÉMY KOLEM ČERNÉ KOSTKY VE ZKRATCE

Spor kolem vědecké knihovny přezdívané Černá kostka se stal od roku 2004, kdy vypukl, neuralgickým bodem a také jakousi podprahovou „vizitku“ Ostravy, která toužila stát se evropským hlavním městem kultury. Ostatně byli to právě evropští komisaři (v klání o titul Evropské hlavní město kultury), kdo se opakovaně podivovali nad faktem, že ačkoli na novostavbu vědecké knihovny byla k dispozici 1 miliarda a 100 milionů korun z evropských a státních dotací, vedení kraje bezdůvodně odmítlo projekt realizovat. Již v roce 2009, kdy se kolem situace s knihovnou rozjela petiční kampaň, bylo jasné, že důvodem není oficiálně udávaná vysoká cena projektu. Naopak na debatě v Antikvariátu a klubu Fiducia v roce 2009 se ukázalo, že cena knihovny při výpočtu prostavěných metrů krychlových by byla standardní a krajský úřad používal zavádějící údaje. O výstavbu vědecké knihovny na základě architektonické soutěže usiluje odborná i laická veřejnost od roku 2004, kdy se ve Fiducii konala první veřejná debata. V témže roce prosadil okruh kolem Fiducie spolu s Českou komorou architektů, že se knihovna bude stavět na základě architektonické
soutěže. (Kraj chtěl totiž vědeckou knihovnu stavět bez soutěže). Kraj nakonec díky nátlaku odborné i laické veřejnosti a médií architektonickou soutěž vypsal a vyhrála Černá kostka architektů Kuby a Pilaře. Po volbách v roce 2009 se ale nové vedení města rozhodlo Černou kostku zamítnout a přišlo s developerským projektem. Z iniciativy propagátora architektury Jaroslava Němce a historika umění Martina Strakoše vznikla petice za Černou kostku, kterou podepsalo mnoho obyvatel Ostravy i odborná veřejnost. Kraj po nátlaku zůstal u varianty Černé kostky, ovšem 600 milionů z evropské dotace, kterou na knihovnu získalo předchozí vedení, utratil za jiné projekty. Už od roku 2009 se rozjela neoficiální jednání o případném umístění knihovny na Hlubině případně v Dolní oblasti Vítkovice – občas se v médiích objevila zpráva, že by knihovna mohla být tam. Na oficiální dotazy petičního výboru Za Černou kostku ale kraj odpovídal, že se s Černou kostkou počítá.  Letos v lednu ovšem kraj neprodloužil Černé kostce stavební povolení, aniž by uvedl důvod. Zároveň se v médiích objevila zpráva, že architekt Josef Pleskot připravuje objemovou studii, ve které se počítá s umístěním knihovny v Dolní oblasti Vítkovic.

Výstavou bychom chtěli upozornit hlavně na fakt, že na knihovnu bylo k dispozici více než jedna miliarda korun z veřejných zdrojů. Kraj promarnil šanci knihovnu postavit, aniž by řádně občanům vysvětlil, proč. Dnes vzniká projekt knihovny v Dolní oblasti Vítkovice. Ač se to na první pohled může některým zdát jako zajímavá volba, má tři velká úskalí.

1) Veřejná knihovna neregionálního významu by stála na soukromém pozemku firmy Vítkovice a.s. Jde o zcela nestandardní krok i v kontextu České republiky. Navíc přesun knihovny do Vítkovic může znamenat velikou ztrátu pro historické centrum Ostravy, pro které to může být podle urbanistů pomyslný poslední hřebík do rakve. Centrum Ostravy čelí vylidňování a nemůže si dovolit neuvážené a řádně nezdůvodněné kroky, jako je přesun knihovny z centra do Vítkovic bez širší společenské diskuse. Otázkou také je, z jakého důvodu kraj upřednostňuje soukromý pozemek firmy Vítkovice a.s. před veřejnými, to znamená vlastními či městskými pozemky.

2) Krajský úřad nepočítá při stavbě knihovny v Dolní oblasti Vítkovice s architektonickou soutěží. Taková věc ale není akceptovatelná. Nelze přistoupit na to, že knihovnu, tak významnou veřejnou stavbu za veřejné peníze, budeme stavět bez architektonické soutěže.

3) O umístění knihovny se nevede diskuse. Knihovna je důležitá pro rozvoj centra, které skomírá, významný český urbanista Jan Jehlík upozornil na debatě v Divadle loutek 19.3.2015 na to, že přesun knihovny z centra do Dolní oblasti Vítkovic může být pro centrum Ostravy oním posledním krokem před definitivním zmrtvením centra. Podle něj jde o velkou chybu vysidlovat tak významné instituce z historického centra ve chvíli, kdy čelíme jejímu vylidňování. Krajský úřad ale o svém záměru přesunu knihovny do DOV nevede širší společenskou diskusi, na konkrétní dotazy občanů odpověděl takto: “ Jednání zatím probíhají bez konkrétních závazků a jsou
pouze ve stádiu úvah a studie.“ (viz níže)

Příklady výstavby knihoven jako podpory oživení center známe ze zahraničí. Například v Rotterdamu v rámci pokusu o oživení města postavili knihovnu
přímo na centrální náměstí.
Aktuální odpověď krajského úřadu na otázky, proč chce knihovnu stěhovat do DOV, zda o tom vedlo odbornou diskusi a jak vysvětlí fakt, že preferuje
výstavbu na soukromém pozemku, najdete zde:  http://www.cernakostka.cz/index.php?petice=kraj&detail=55
————————————————————————–

HAPPENING
Vrh kostek aneb Za vědeckou knihovnu v centru

Přesun vědecké knihovny do Dolní oblasti Vítkovice by mohl být pomyslným posledním hřebíkem do rakve skomírajícího centra Ostravy. Na tento fakt
upozornili uznávaní čeští urbanisté Jan Jehlík a Jiří Plos na nedávné debatě v Divadle loutek. Oslavte s námi Den vzdělanosti: četbou, vrhem kostek, okrašlováním a podporou vzniku nové vědecké knihovny v centru města na základě regulérní architektonické soutěže. Přijďte se pobavit i poučit s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu a putujte s námi od virtuálních základů tzv. Černé kostky až k současnému sídlu vědecké knihovny. Akce by měla neotřelou formou poukázat na smutný fakt, že tato významná kulturní instituce v Ostravě již desítky let sídlí (živoří) v provizorních a nevyhovujících prostorách, stejně jako na závažnou skutečnost, že krajský úřad plánuje její přesun na soukromý firemní pozemek do Dolní oblasti Vítkovice, kde by se tato stavba realizovala bez patřičné architektonické soutěže. O možných negativních dopadech takového kroku není vedena širší společenská diskuse, zejména o perspektivě, že by tento přesun významně přispěl k dalšímu vylidňování (skomírání) městského centra. Na tento fakt shodně upozorňovali všichni odborníci přizvaní na nedávnou debatu o budoucnosti centra, která se konala v Divadle loutek.

Sraz 7. 4. 2015 v 18.00 na parkovišti naproti Domu kultury města Ostravy.

Akci pořádá okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu ve spolupráci s Antikvariátem a klubem Fiducia.

IMG_1085-0.JPG