Výstava malíře Dana Balabána v Divadle Antonína Dvořáka

Nová výstava Staré zbraně představí díla Daniela Balabána, který patří k nepřehlédnutelným osobnostem současné umělecké výtvarné scény. „Nová výstava Daniela Balabána, laureáta prestižní ceny Michala Ranného za r. 2012, v Divadle Antonína Dvořáka navazuje na představování výtvarných umělců, malířů střední generace žijících a tvořících právě v Ostravě, ale svým významem a uměleckou kvalitou region bezpochyby přesahujících. Po obrazech Hany Puchové ovlivněných dětským viděním a geometrické abstrakci Zbyňka Janáčka uvádíme malířskou tvorbu Daniela Balabána,“ představuje výstavu její kurátor Martin Klimeš.

Malíř a pedagog Daniel Balabán žije v Ostravě již od 60. let. Od roku 1993 vede ateliér malby na Fakultě umění Ostravské univerzity. S Ostravou je spjat nejen jeho soukromý život, ale i ten profesní. V řadě Balabánových maleb se objevuje industriální krajina a prostředí městské periferie. V posledních letech se však do popředí jeho zájmu dostává lidská figura přemítající nad smyslem života.

Výstava Staré zbraně představuje vrstevnatý soubor obrazů z let 2001 až 2004 sjednocený tématem těla: „Název výstavy je metaforou bazální přitažlivosti ženského těla, potažmo těla vůbec. Tělo je zbraň, která je podmaňující, ohrožující, ale i ohrožená. Její přitažlivost a extáze vyniká právě díky silám zmaru a pomíjivosti, které na ni působí,“ vysvětluje Daniel Balabán. V obrazech malíř staví do kontrastu tělesný fenomén a síly racia symbolizované geometrickým řádem. Jako pandán se k hlavnímu dějství na některých obrazech objevuje příroda, která je jakousi mimoběžnou připomínkou jiného než lidského řádu. Formálně se obrazy pohybují od lehkých, téměř nematerializovaných prací, provedených sprejem a šablonami, k hutným, haptičtějším polohám, vyjádřeným olejomalbou. Obrazy nabízí příležitost k novým zamyšlením nad existenciálními souřadnicemi našeho bytí. „Běžné kurátorské postupy v podobě vytvoření výstavní kolekce děl obdobného výrazu, příbuzného charakteru a podobně v případě Balabánovy tvorby příliš nefungují. Balabán je malíř, který ke každému novému obrazu přistupuje jinak, volí rozdílné malířské prostředky. ‚Zmocnit’ se tématu znamená pro Balabána především pojmout je skrze malbu a malíř si před sebe klade vždy jiné nové překážky, aby si cestu znesnadnil a doslova se s ní porval. Sedm na výstavě představených Balabánových obrazů je cestou od lehkosti výrazu, provedení a myšlenky přes malířsky uchopený konstruktivní plán k expresívním a erotikou nasyceným obrazům. A za každým hledejme ženu,“ dodává Martin Klimeš.

 

Výstava bude probíhat od 20. ledna do 6. března 2014 v Divadle Antonína Dvořáka a bude otevřena vždy hodinu před představením. Vernisáž k výstavě se uskuteční 20. ledna v 18 hodin.

Zdroj: TZ Národní divadlo moravskoslezské

baldan