Výstava Město probuzené ze spánku aneb Ostrava v 19. století

Archiv města Ostravy i v letošním roce pokračuje v tradici zářijových výstav, kterými zájemcům o dějiny Ostravy přibližuje zajímavé kapitoly z její minulosti. Již samotný název Město probuzené ze spánku aneb Ostrava v 19. století napovídá, že aktuální výstava, která bude k zhlédnutí od 6. září ve vestibulu Nové radnice, tematicky volně navazuje na výročí příchodu Paula Kupelwiesera do Vítkovic, jež se připomíná právě v roce 2016. Přestože Ostrava svoji historii rozhodně nepíše teprve poslední dvě staletí, není pochyb, že nebýt průmyslu nebyla by dnes tím, čím je.

Cílem výstavy je proto v ucelené a přehledné formě seznámit návštěvníky s těmi nejpodstatnějšími proměnami, jimiž Ostravsko a jeho obyvatelé prošli v přelomovém dějinném období, nazývaném průmyslovou revolucí. Od úvodní charakteristiky celého území, které dnes tvoří Ostravu, přes zásadní hospodářské a společenské změny, stavební rozvoj, proměnu etnické a náboženské skladby obyvatelstva, až po vznik základů veřejné sociální a zdravotní služby. Výstava nabídne zpětný pohled do doby, kdy uhlí, železo a železná dráha učinily z malého městečka a několika okolních vesnic největší průmyslové centrum mohutné středoevropské monarchie.

Výstava je volně přístupná od 6. do 30. září 2016 ve vestibulu Nové radnice (Prokešovo nám. 8, Moravská Ostrava) v pracovní dny od 8.00 do 19.00 hod., v soboty a neděle od 9.00 do 19.00 hod.

Slavnostní zahájení proběhne v pondělí 5. září 2016 v 15.00 hod. ve vestibulu Nové radnice.