Výstava o bruselském stylu na Ostravsku v Domě umění

Bruselský styl je vžitý název pro výtvarný styl, uplatňující se v architektuře a užitém umění v Československu na konci 50., v 60 a 70. letech 20. století. Název je odvozen od nepřehlédnutelného úspěchu, který zaznamenala československá účast na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu a který inspiroval tehdejší tvůrce k objevování nové estetiky. V důsledku těchto okolností na Ostravsku vznikla řada kvalitních objektů a výtvarných děl, které nyní z různých příčin mění svůj výraz, anebo dokonce mizí v nenávratnu. Na tuto „ hynoucí krásu“ architektury bruselského stylu chce upozornit výstava, která bude slavnostně zahájena 25. června v 17:00 v ostravském Domě umění. Výstava bude připravena Kabinetem architektury ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a Antikvariátem a klubem Fiducia a potrvá do 30.8.2015. Kurátory jsou Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec a Martin Strakoš.