Výstava o jatkách v městském archivu

V úterý 9. června 2015 pořádá Archiv města Ostravy v rámci Mezinárodního dne archivů jednodenní výstavu s názvem  Jatka, o nichž se mluví. Zájemci budou moci v době od 9.00 do 17.00 hod. zhlédnout v badatelně archivu unikátní historické dokumenty, zachycující původní podobu areálu městských jatek na Porážkové ulici, včetně originálních plánů a fotografií dosud stojících památkově chráněných objektů, které jsou ohroženy demolicí. Prostřednictvím ukázek ze soudobého tisku se bude možno přesvědčit o tom, jaký význam přikládala správa města tomuto důležitému podniku, do jehož výstavby byly vloženy v průběhu let 1880–1927 značné finanční prostředky.

V 17.00 hod. naváže na výstavu v přednáškovém sále archivu prezentace, věnovaná historii městských jatek, doplněná o komentovanou projekci krátkého filmu, který nechalo město Moravská Ostrava natočit po poslední velké modernizaci jatek v roce 1928.

Výstava, kterou připravil Archiv města Ostravy k  Mezinárodnímu dni archivů, je věnována kulturní památce, o níž se v současnosti hodně píše i diskutuje. Historický areál městských jatek na Porážkové ulici, jehož počátky sahají již do roku 1880, se dochoval do dnešních v pouhém torzu. Jeho nejcennější a nejstarší část bohužel už více než deset let chátrá a existuje dokonce reálná hrozba, že i tyto budovy potká v důsledku dlouhodobého zanedbání stejně smutný osud, jaký byl v letech historicky nedávno minulých připraven mnoha dalším architektonickým památkám na území našeho města. Cílem výstavy je proto mimo jiné i připomenout, jak významným, dokonce strategicky důležitým podnikem byla městská jatka v 19. a ještě i v první polovině 20. století. Do jejich rozvoje byly v minulosti investovány nemalé sumy a jatka se dočkala několikrát značného rozšíření i modernizace – v letech 1890–1893, 1902–1903 a naposledy 1925–1927. Tento industriální areál býval právem chloubou města. 

 Chladírna, vybudovaná v roce 1890, patřila z hlediska svého strojového vybavení k nejmodernějším na území celé rakousko-uherské monarchie a nejinak tomu bylo i s její mladší sestrou, která vyrostla zhruba o dvanáct let později. Budova s výraznou, bohatě členěnou fasádou z červených cihel organicky navázala na svou předchůdkyni i na sousední zástavbu; díky své 20 metrů vysoké věži, završené výraznou helmicí z modrého plechu, se stala ústřední dominantou celého areálu a bez nadsázky lze říci, že i ozdobou celé okolní čtvrti, bez ohledu na svůj ryze industriální účel. Něčemu takovému dnes již náhodný kolemjdoucí při pohledu na zdevastovaný objekt samozřejmě jen stěží uvěří. Návštěvníci výstavy se však o tom mohou přesvědčit v badatelně Archivu města Ostravy, nahlédnutím do originálních stavebních plánů, historických fotografií i ukázek soudobého tisku.

jatka