Výstava Ostrava ve víru velké války

Archiv města Ostravy připravil výstavu u příležitosti 100. výročí od vypuknutí 1.  světové války. Vernisáž výstavy se koná 1. července ve 14:00 ve foyer Nové radnice.  Výstavu, která potrvá do konce července a bude volně přístupná veřejnosti,  zahájí primátor města Ostravy Petr Kajnar. Letos uplyne právě sto let od vypuknutí konfliktu, který vstoupil do dějin jako Velká nebo též první světová válka a který znamenal zásadní historický zlom. Při této příležitosti bude ve vestibulu Nové radnice uvedena výstava, mapující dramatické události léta roku 1914 a jejich konkrétní projevy a dopady na Ostravsku. Prostřednictvím obrazových, písemných i tištěných historických dokumentů si mohou návštěvníci přiblížit dobovou situaci a atmosféru tak, jak ji prožívali Ostravané na počátku válečného konfliktu. Od ohlasů sarajevského atentátu na následníka habsburského trůnu a nacionálních nepokojů, které tato událost vyvolala, přenese výstava návštěvníky postupně až k vyhlášení všeobecné mobilizace a k bojům na frontách. Připomene hrůznou a tragickou stránku války, z níž přicházeli na Ostravsko desetitisíce raněných a z níž se bohužel tisíce Ostravanů již nikdy nevrátili, i její ničivou sílu, kterou lidstvo do té doby nepoznalo. Výstava upozorní rovněž na některé asi nepříliš všeobecně známé souvislosti, např. jakou roli vlastně Ostrava v době první světové války hrála, ať už jako sídlo armádních velitelství a posádkové město či jako průmyslově-zbrojní komplex. Pozornost však nebude upřena jen k událostem roku 1914, výstava přinese návštěvníkům poučení o první světové válce jako celku, a to zejména z pohledu Ostravy a každodenního života jejích obyvatel.

vystava_prvnisvetova_pozvanka

Boje_1