Výstava Tváří v tvář klimatu

Výstava, která se na otázky klimatu dívá z nových úhlů pohledu, bude k vidění od 19. ledna v Kulturním centru Cooltour. V souvislosti s klimatickou konferencí v Kodani konanou v prosinci roku 2009 přišla skupina 25 skandinávských novinových ilustrátorů se svými příspěvky k tématu klimatických změn, někdy komickými, jindy děsivými. S cílem ukázat aktivní angažovanost Švédska v této problematice vytvořil Švédský institut digitální výstavu Tváří v tvář klimatu. Pět per, která po sobě zanechala na této výstavě své komentáře ke globálnímu dilematu klimatických změn, patří Magnusi Bardovi, Riberu Hanssonovi, Heleně Lindholmové, Lovemu Antellovi a Karin Sunvissonové. Jejich trefné ilustrace k aktuálním tématům vycházejí ve švédských i mezinárodních denících a mnohdy budí vášnivé reakce. Tváří v tvář klimatu je součástí kampaně organizované Švédským institutem na podporu udržitelného rozvoje s názvem Tváří v tvář budoucnosti — udržitelnost na švédský způsob. Cílem je podpořit diskusi na téma udržitelná společnost a zvýšit povědomí o problémech životního prostředí. Vstup zdarma.

cooltour