Výzva k podpisu petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě

Vedení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje rozhodlo podle sdělení tiskové zprávy z 11. 6. 2009, že nepřistoupí k realizaci již hotového a schváleného projektu novostavby krajské vědecké knihovny na třídě 28. října v Ostravě. Vítězný projekt z regulérní architektonické soutěže, uspořádané krajským úřadem v roce 2004, získal nejen první místo v klání, které je důkazem, že bez transparentního soutěžení neexistuje svobodná společnost, ale současně si získal i naše sympatie.

Je tomu tak proto, že daný projekt považujeme za kvalitní, výrazný a hodný veřejné stavby takového významu, jakým je veřejná knihovna s vědeckým zaměřením. Jsme plně přesvědčeni, že pluralitní společnost si nelze představit bez kvalitního přístupu k různorodým zdrojům informací. Demokracie hodná toho jména musí nabízet takových zdrojů více – mimo jiné i městské, univerzitní, soukromé nebo právě vědecké knihovny, nyní v regionech pod správou krajů. Proto naše občanská a současně politicky nezávislá iniciativa, spojující občany, kteří si uvědomují důležitost knihoven pro rozvoj společnosti, se obrací k nejširší veřejnosti se žádostí o podporu.

Na současné vedení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v čele s hejtmanem Ing. Jaroslavem Palasem se obracíme s protestem proti nynějšímu postupu a zároveň s požadavkem, aby vedení kraje odvolalo své rozhodnutí ohledně zamítnutí realizace již existujícího a schváleného projektu. Domníváme se, že je potřeba dále jednat o možnostech jeho financování a to jak s Ministerstvem kultury ČR, Evropskou unií, s městem Ostravou, tak i s jinými subjekty. Požadujeme, aby krajský úřad vypsal výběrové řízení na dodavatele stavby a aby v nejkratším možném termínu zahájil její realizaci.

Dále se s touto peticí obracíme na Evropskou komisi, aby revidovala možnost jiného využití peněz určených pro výstavbu knihovny a na ministra kultury ČR prof. Václava Riedlbaucha, aby zvážil možnosti, jak podpořit existující projekt. Obracíme se také na primátora města Ostravy Ing. Petra Kajnara, aby svým postojem podpořil projekt, jehož význam pro právě připravovanou akci – Ostrava, evropské město kultury 2015 – ač není její bezprostřední součástí, je nezpochybnitelný.

Ostrava je v oblasti vyšších služeb vědy a kultury v mnohém městem provizorií, městem, které hluboce vězí v minulém století a které se dosud nedokázalo vyrovnat s mnoha problémy své kulturní infrastruktury, zděděnými z dávné i nedávné minulosti. Proto považujeme za důležité postavit se proti vzniku dalšího provizoria a špatného řešení. Navíc je nezpochybnitelný fakt, že zatímco nynější projekt měl být z podstatné části financován z prostředků Evropské unie a státu, nyní krajský úřad počítá s vyplacením získaných peněz na zcela jiné účely a financování knihovny do budoucna hodlá přenést na bedra státu a budoucího krajského rozpočtu. Ve výsledku by tedy údajně „levnější“ budoucí stavba Moravskoslezské vědecké knihovny českého daňového poplatníka mohla vyjít dráž než realizace nynějšího, dle krajského úřadu údajně dražšího projektu. Za připomínku také stojí, že součástí současného projektu je integrovaný parkovací dům, začleněný nad rámec původního vítězného návrhu do stavby na požádání města Ostravy a se souhlasem krajského úřadu. Tím sice vzrostla cena realizace, na druhé straně tento záměr měl přínést městu chybějící parkovací stání, tak důležitá v bezprostředním sousedství Domu kultury města Ostravy. Tyto údaje současné vedení krajského úřadu ve svých argumentech vůbec nezmiňuje, ač zcela mění náhled na údajnou přílišnou nákladnost současného projektu.

S takovým převracením faktů nesouhlasíme. O dobrá řešení je třeba se zasloužit. K tomu může přispět i tato petice – hlas na podporu „Černé kostky“ podle vítězného projektu z regulérní architektonické soutěže od architektů Ladislava Kuby a Tomáše Pilaře. Děkujeme všem, kteří novostavbu vědecké knihovny v Ostravě – Černou kostku – dle existujícího návrhu touto peticí podporují.