Výzva – ne sochám bez soutěže – archiv bulletinu 4/2018

Ostrava měla a  má skvělé sochaře a  vynikající sochařské realizace ve veřejném prostoru, stejně jako kvalitní umělecké instituce. V  posledních letech se město i nejrůznější spolky a organizace snaží připomínat formou soch a pamětních desek významné osobnosti ostravské kultury, sportu či historie, což je velmi důležité jak pro paměť města, tak pro její současné obyvatele. Nejen při připomínce osobností formou soch ale musíme pečlivě zvažovat, kam a jaká díla budou ve veřejném prostoru města umisťována, jaké zvolíme umělecké přístupy (neupřednostňovat například jen figurativní pojetí, ale nebát se i abstraktních nebo nových forem či dočasných intervencí). V Ostravě jsme nyní bohužel svědky nekoncepčního umísťování soch bez rozvahy a zadávání jejich tvorby za veřejné prostředky bez veřejných soutěží.  Tato praxe je ostudná.  Nové sochy ve veřejném prostoru  jsou předmětem soutěže i  v  mnohem menších městech, než je Ostrava, s  mnohem  menšími rozpočty. Město deklaruje, že chce v  Ostravě udržet mladé umělce,  ale ti nedostávají žádnou šanci k potenciálním realizacím, naopak již tři sochy v řadě za sebou realizuje jeden předem vybraný umělec, a to bez veřejné soutěže. Některé takto vzniklé sochy (v  tomto případě na podnět obvodu Moravská Ostrava a Přívoz) jsou navíc podporovány městskými dotacemi, což považujeme za nesystémové – město by mělo příslušnou dotaci na novou sochu podmínit právě vypsáním veřejné soutěže. Zároveň by mělo vždy pečlivě zvažovat umisťování těchto nových soch ve veřejném prostoru tak, aby nevhodným zakomponováním nebyly devalvovány jak hodnoty díla samotného, tak daného veřejného prostranství … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2019/02/KROS23_web.pdf