Vznikla Internetová Encyklopedie města Ostravy

Archiv města Ostravy spustil internetovou Encyklopedii města Ostravy. Aktuálně byla zpřístupněna základní sada hesel. K nim budou postupně přibývat další, která pokryjí co nejširší spektrum dějin i soudobý život města. Cílem aplikace je formou vzájemně provázaných hesel podávat zájemcům nejrůznější informace z ostravské historie i současnosti. Encyklopedie je zveřejněna na adrese https://encyklopedie.ostrava.cz.

Je určena těm, kteří chtějí získat základní, stručné informace o faktech vážících se k Ostravě. Obsahuje základní témata: osobnosti, události, objekty, školy, archeologie (školy a archeologie jsou zatím bez hesel). Součástí hesel jsou odkazy na literaturu s obsáhlejším výkladem, a také na jiné internetové stránky, které se k němu váží.

Doposud je zveřejněno přibližně 150 hesel, především významných osobností a důležitých historických událostí. Do budoucna se rovněž počítá se zveřejňováním aktuálních událostí, podobně jako v Ostravském kalendáriu. Pokud existují vypovídající obrazové dokumenty, které se k danému heslu váží, jsou k němu připojeny jako příloha (fotografie osobností, staveb, kopie dokumentů, články z novin atd.).

Hesla obsahují odkazy na související informace, u budov je možné prokliknout na ulici, na které se objekt nachází, nebo nacházel. U osob jsou odkazy na jiné jedince, které s ní souvisí atd.. Software, který byl k tvorbě encyklopedie pořízen, dokáže sám najít hesla, která se váží k příslušnému týdnu a při otevření stránky encyklopedie se objeví na první straně jako „Výročí připadající na tento týden“. Dále přináší fotogalerii, která nabízí snímky osobností, událostí, staveb včetně vyobrazení na starých pohlednicích. Raritní jsou snímky z výstavby Nové radnice i návrhy dalších architektů na vzhled této budovy. V encyklopedii se hesla dají průběžně doplňovat případně opravovat nesrovnalosti nebo chyby. Autory hesel jsou pracovníci archivu.