Woody Allen a literatura- netradiční pohled na známého amerického režiséra

Večer věnovaný americkému režisérovi Woody Allenovi z pohledu jeho monografistky dr. Andrey Holešové se bude konat 9. listopadu od 18:00 v ostravském Antikvariátu a klubu Fiducia. Během literárně-filmového setkání se autorka zaměří na tři podstatné rysy Allenova díla, které tvoří: osobitý humor – schopnost provádět nesmlouvavé, a zároveň laskavé sondy do
mezilidských vztahů v okamžicích jejich krize – poetika s oblibou využívající iluze prolínání reality a fikce, tedy principu, který je filmovému umění vlastní. To, co by chtěla autorka představit, je Amerika, Američané a člověk podle Allena – tedy jakýsi Homo allenensis. Večerem provází Martin Tomášek.
Dr. Andrea Holešová působí na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF OU, věnuje se zde především americkým studiím, sociální historii USA a dějinám americké literatury.

IMG_0730.JPG