WÜNSCHEHO DÍLA ZE SBÍREK GVUO V PŘEDNÁŠCE GABRIELY PELIKÁNOVÉ

Galerie výtvarného umění v Ostravě ve spolupráci s Knihovnou města Ostravy uvedou v úterý 15. října přednášku kurátorky Gabriely Pelikánové na téma díla Viléma Wünscheho. Malby rodáka ze Šenova, který proslul jako znalec havířského prostředí a hornického života, dokumentují nelehký úděl lidí na Ostravsku v první polovině 20. století.
Přednáška s názvem Vilém Wünsche: havířská paleta začne 15. 10. v 16,30 a její autorka své posluchače přivítá ve společenském sále hudebního oddělení Knihovny města Ostravy. Obvyklé místo přednášek pořádaných GVUO je změněno z důvodu dočasné uzavírky galerie po dobu rekonstrukce Domu umění. Situaci s chybějícím přednáškovým sálem pomohla vyřešit Knihovna města Ostravy. Ta poskytla moderní posluchárnu ve svém hudebním oddělení, kde se budou příznivci galerijních pořadů potkávat až do prosince 2013, než bude Dům umění po rekonstrukci opět zpřístupněn.
Vyprávění Gabriely Pelikánové nás zavane na Ostravsko první poloviny 20. století do oblasti šachet a těžké hornické práce. Drsný život a spletitou sociální situaci havířských osad na svých plátnech výmluvně zachycoval právě Vilém Wünsche. Tento rodák ze Šenova a žák Švabinského na šachtách totiž sám pracoval a jejich prostředí důvěrně znal. Inspirovaly ho i básně Petra Bezruče či cesta do Paříže, kde se seznámil s moderními malířskými proudy.
“Z Wünscheho pláten čiší hluboký obdiv k lidem, kteří dokázali svůj obtížný úděl fyzicky i duševně zvládnout a zároveň být na svou práci hrdí a milovat ji,” hodnotí přednášející Gabriela Pelikánová. “V dnešní situaci, kdy je tematika hornictví a jeho vlivu na sociální situaci regionu opět často skloňována, bude, jak doufám, připomenutí Wünscheho doby podnětné a inspirující,” věří autorka pořadu, kurátorka Galerie výtvarného umění v Ostravě, Gabriela Pelikánová.
Pojednání o životě a díle malíře Viléma Wünscheho doprovodí barvitá projekce obrazového materiálu ze sbírek GVUO. Vstup na přednášku je zdarma. Začátek je jako obvykle v 16,30.
POZOR na změnu místa konání: KMO, ulice 28. října 2 (u Mostu M. Sýkory), 3. patro.

Vilem Wunsche