Z historie mlýna, jehož pamětní desku budeme okrašlovat 21.5.2013

Pamětní deska mlýna, který stával do počátku 20. století na Mlýnské ulici v centru Ostravy a o jehož minulosti se dozvíte více v následujícím textu, bude okrášlena Okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu v úterý 21.5. od 15:00. Pamětní desku očistíme od sprejů a plakátů, navezeme novou hlínu a oplotíme zahrádku balvany, vysadíme obilí. Na boční stěnu zdi, na níž je pamětní deska zachycena, pak nainstalujeme naučnou tabuli, která připomene nejdůležitější události z dějin mlýna. Slavnostní řeč pak proběhne v 17:00.

Dolní (Valchovní) mlýn

V dnešní Mlýnské ulici stál na Mlýnském potoku již od středověku mlýn, písemně poprvé byl zmíněn v roce 1396. Během 15. a 16. století mlýn pravděpodobně zanikl a obnoven byl zřejmě v polovině 16. století. První zpráva o tomto novém mlýně pochází z roku 1577. Dozvídáme se z ní, že zde byla nejprve postavena soukenická valcha a až po ní mlýn. Valcha měla proto na vodu Mlýnského potoka přednostní právo, mlýn mohl užívat jen vodu valchou nespotřebovanou. Stejně jako u dalších mlýnů mělo i zde město, jemuž mlynáři odváděli roční dávku, při prodeji mlýna předkupní právo. V roce 1658 vlastnil mlýn podle zápisu v gruntovní knize Bernard Lev (Leone), poslední potomek italského rodu Leone, jehož předek stejného jména přišel v 80. letech 16. století do Moravské Ostravy jako zedník a stavitel, dokonce se stal purkmistrem města a byl zde v roce 1603 pochován (v kostele sv. Václava dochován jeho náhrobek). Ve 2. polovině 18. století měl mlýn již dvě složení, kašník (kde se vyráběly jáhly z prosa) a jirchářskou valchu. Od 18. století držely mlýn postupně rodiny Švarcova (1767–1805) a Quasigrochova (1805–1824). Z dalších majitelů stojí za pozornost Antonín Lerch, stavitel řetězového mostu přes Ostravici, který mlýn vlastnil kolem roku 1850. Po polovině 19. století přešel mlýn z vodního pohonu na páru. Posledním majitelem byl Rudolf Kolovrat, syn hrušovského mlynáře, který mlýn koupil v roce 1886. V roce 1912 mlýn vyhořel, poté bylo zařízení rozprodáno a budova adaptována pro jiné účely. Mlýn nestál v místě, kde je dnes pamětní deska, nýbrž na protější straně ulice.

V době, kdy byl majitelem Josef Schmuck, pronajal si mlýn počátkem 70. let 19. století na krátkou dobu Jakub Jan Frída, otec spisovatele Jaroslava Vrchlického (vl. jménem Emil Frída). Mladý Emil tehdy studoval na gymnáziu v Klatovech a není jisté, zda své rodiče v Ostravě navštívil. Zcela jistě ale do Ostravy zavítal v dubnu 1903, kdy zde měl u příležitosti svých padesátin přednášku o Janu Nerudovi. Po ní spisovatel navštívil mimo jiné Mostní ulici (dnes třída 28. října v úseku od Masarykova náměstí po most M. Sýkory), kde stával krámek jeho matky, a podle některých pramenů i mlýn, který měl v pronájmu jeho otec.

Text zpracovala a upravila na základě dostupných zdrojů historička architektury Romana Rosová.

mlyn