Z ostravské historie – 19. října 1829 byl uložen pamětní spis do věže staré radnice

Dne 19. 10. 1829 byl do obnovené makovice věže radnice (dnes stará radnice) v Moravské Ostravě uložen pamětní spis Pro memoria spolu s přílohami (např. přehledem o cenách životních potřeb nebo seznamem občanských členů městského výboru) a dalšími dokumenty. Originál pamětního spisu se nedochoval, avšak v Archivu města Ostravy je uložen jeho koncept. Za nejpravděpodobnějšího autora je označován tehdejší městský syndik Kašpar Hauke. Spis je datován dnem 17. 10. 1829, správnost údajů v něm uvedených potvrzují vlastnoruční podpisy členů vedení města a městská pečeť. Autor v úvodu popisuje události, které vedly ke zničení původní radniční věže a líčí průběh její obnovy: „…jelikož však občané žádali o ponechání této věže jakožto ozdoby města a také z toho důvodu, že radniční hodiny jim umožňovaly časovou orientaci, bylo povoleno, aby stržená kopule, která měla být původně pokryta šindelem, byla osazena bílým plechem… Současně s tím byla pozlacena i korouhvička“.

Zdroj: Archiv města Ostravy