ZA AVANTGARDOU DO OSTRAVY – HUDEBNÍ FÓRUM na Vltavě 22. – 26. 7. 2013

Výjimečnou hudební událost zažije v srpnu Ostrava: své stěžejní dílo Music in Twelve Parts (Hudba o dvanácti částech) zde na úvod letošního festivalu Ostravské dny provede jeden z nejvýraznějších představitelů amerického minimalismu, skladatel Philip Glass (1937). Festivalu bude v týdnu od 22. do 26.  července vždy od 23:15 – 24:00 předcházet tematicky zaměřené Hudební fórum na Vltavě, které připravila redaktorka Českého rozhlasu Ostrava a znalkyně newyorské avantgardy Renáta Spisarová.

Philip Glass je nejslavnějším žijícím skladatelem po Igoru Stravinském. Se svým Philip Glass Ensemble se v Ostravě aktivně zúčastní provedení své avantgardní skladby z první poloviny sedmdesátých let. Sám skladatel označil toto dílo za přelomové a dovršil jím minimalistické období. Hudba o dvanácti částech zazní 16. srpna na úvod Ostravských dnů v industriálním prostředí Dolní oblasti Vítkovic v multifunkční aule Gong.  Hudební fórum z Ostravy nabídne i další stěžejní díla napsaná v druhé polovině 20. století, ale také ryze soudobou hudbu, a to právě na pozadí letos už sedmého bienále festivalu Ostravské dny. Díky němu se co dva roky plní fonotéka Českého rozhlasu žhavými novinkami i pionýrskými díly padesátých až devadesátých let minulého století, kterým česká koncertní dramaturgie hodně dluží. Úvodní pořad 22. července odstartuje právě Glassova Hudba o dvanácti částech. Ale protože se celá skladba svou stopáží blíží ke čtyřem hodinám, nabídne pořad jen jednu část. Znalci Glassova díla považují kompozice z let 1965 až 1975 za nejoriginálnější. Jsou projevem jeho revoluční práce, podobně jako skladby dalších skladatelů z „dowtownu“ Manhattanu a západního pobřeží. Ti odstranili komplexní harmonické postupy klasické hudby a zaměřili se na dopředu se ženoucí postupy. Vytvořili styl, který je označován za minimalismus, ačkoliv většina těchto autorů, včetně Glasse, tento termín nepřijala.

Zdroj: http://www.newmusicostrava.cz/aktuality/za-avantgardou-do-ostravy-200glass