Za historií ostravských bran aneb jak je důležitý palimpsest – vycházka a křest nového čísla bulletinu – archiv bulletinu 2/2017

Letošního 29. listopadu uplyne 750 let od první písemné zmínky o Ostravě (nalezneme ji v závěti olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku), doba se tak jeví jako více než příhodná k tomu, aby si nejen zdejší občané poněkud prohlubovali znalosti o historii tohoto města. V podvečer na jarní rovnodennost uspořádal okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu putování po místech, na kterých v minulých staletích stávalo opevnění pozdně středověké Ostravy (dnešní Moravské Ostravy). Trasa vycházky kopírovala v rámci možností a s přihlédnutím k aktuální zástavbě průběh oné dávné fortifikace a od účastníků vyžadovala určitou míru fantazie a představivosti (a nepochybně i empatie), neb z povahy věci měla poněkud virtuální charakter. Vedla od byvší Kostelní brány (nacházela se v blízkosti kostela sv. Václava) přes ulici Na Hradbách (jejíž název je připomínkou oné dávné tváře města) do míst, kde kdysi stávala brána Přívozská, aby přes dnes již rovněž neexistující bránu Hrabovskou (Vítkovickou) dorazila opět k nejstarší ostravské církevní stavbě, u níž celá pouť započala. Tři velké městské vstupy (dle písemných svědectví a vyobrazení na starých vedutách měly podobu hranolové věže s cimbuřím) doplňovala ještě malá branka pro pěší, tzv. fortna (situována byla v dnešní Střelniční ulici), a opevněná Ostrava tak dokonale naplňovala model ohrazení měst, jak jej prosazoval již Přemysl Otakar II. (tři brány ke třem světa stranám obrácené a fortna na straně čtvrté). … více informací na kros-17_web.pdf (krasnaostrava.cz)