Záznam debaty o centru ze dne 19. 3. 2015 – Centrum Ostravy se podle odborníků nalézá v bodě zlomu

Historické centrum Ostravy má obrovský potenciál, ale každý další nepromyšlený krok může způsobit jeho kolosální propad, stejně jako
prohloubení jeho prázdnoty. I na tom se shodli hosté veřejné diskuse,
kterou pořádal Antikvariát a klub Fiducia v polovině března 2015. Podle
urbanistů se nyní centrum Ostravy nachází v bodě zlomu. Varovali před
nepromyšleným přesunem institucí jako je vědecká knihovna či před
nevyváženou koncentrací funkcí do jiných oblastí Ostravy na úkor
historického centra.

Záznam debaty najdete zde:

https://www.youtube.com/watch?v=JWPja_NJvtA

CENTRUM OSTRAVY SE NACHÁZÍ V BODĚ ZLOMU

Odborníci v debatě se shodli na tom, že historické centrum města má
obrovský potenciál. Urbanisté upozorňují, že Ostrava se ocitá v bodě
zlomu. Je podle nich důležité dobře promyslet každý krok, zejména případné
přemisťování funkcí do jiných oblastí – hovořilo se například o diskusích
přesunu centra města do Dolní oblasti Vítkovic. Tuto vizi označili
přizvaní odborníci za mylnou s tím, že historické jádro má obrovskou
historickou i památkovou hodnotu a jde o přirozené srdce města. Tato slova
potvrdil i zcela zaplněný sál Divadla loutek, který při dotazu architekta
Jiřího Plose, kde je centrum Ostravy, spontánně označili za centrum
Masarykovo náměstí. Historik umění Martin Strakoš upozornil na fakt, že
vylidňování čelí i Poruba a že jsme v současné době svědky smrti některých
čtvrtí (Hrušov).

VYSÁVÁNÍ ENERGIE Z CENTRA

Odborníci upozornili na fakt, že každé další odsávání energie z centra
města může znamenat jeho propad. Poukazovali zejména na aktuální záměr
přesunout vědeckou knihovnu do Dolní oblasti Vítkovice, kritizována byla
také výstavba obřího shopping centra Nová Karolina hned vedle historického
jádra. Urbanista Jan Jehlík přirovnal stavby a funkce v centru ke kyblíku
hraček. Vedení Ostravy má podle něj, ale i podle ostatních panelistů, jen
málo hraček, aby s nimi nakládalo neuváženě a rozhazovalo je na všechny
strany. Kromě omezených finančních prostředků čelí město i trendu
smršťování (velkému úbytku obyvatel) a mohly by to být právě veřejné
instituce, které mohou sehrát důležitou roli v dalším rozvoji či v případě
jejich přesunu v dalším propadu centra.

ZMĚNA UVAŽOVÁNÍ O ROZVOJI CENTRA, EXPERTNÍ SKUPINA

Sociální geograf Petr Rumpel upozornil na to, že ve světě existují jiné
modely řízení měst, kdy hlavní roli nehraje Útvar hlavního architekta, ale
expertní skupina. Ta není obsazována politicky, ale jsou v ní zapojeny
nezávislé osobnosti, urbanisté, architekti, sociologové, zástupci
neziskového sektoru a zástupci občanů. V současné době taková nezávislá
expertní skupina, která by byla většinou svých členů obsazena osobnostmi
nenapojenými na město, Ostravě bohužel chybí. Urbanista Jan Jehlík v
debatě vyzval občany, aby zasílali své nápady, co by centru města mohlo
pomoci, nápady jsou nyní shromažďovány na webu www.krasnaostrava.cz v
sekci Ostrava je v centru a bude s nimi dále pracováno v ostravských
ozvučných deskách, které začne organizovat Antikvariát a klub Fiducia od
29.5.2015.

CO TAKÉ NA DEBATĚ ZAZNĚLO:

„Město má v sobě neuvěřitelnou sílu, jeho podstata je nádherná, ale jeho
vývoj skončil někdy v první polovině minulého století, od té doby sílu
ztrácí. A jakékoli další vysávání energie z centra Ostravy může znamenat
pro město nenahraditelnou ztrátu. Od Karoliny do Dolní oblasti Vítkovic
jsme dnes procházeli místy, kde nebylo ani živáčka, kde byl neuvěřitelný
průvan, a cítili jsme se tam velmi nepříjemně. Na rozdíl od středu města,
tedy Masarykova náměstí. Jenže ve středu Ostravy jsme postrádali lidi,
kteří by to město oživovali a dávali mu sílu. Ostrava se ocitá v bodě
zlomu: každé další neuvážené rozhodnutí – typu přemístění vědecké knihovny
do Dolní oblasti Vítkovic – může způsobit definitivní vylidnění
města.“Josef Plos – architekt, Jan Jehlík – urbanista a architekt

„Je vidět, že s centrem něco není v pořádku. Z Ostravy jsem odešel před
šesti lety a za tu dobu se dost proměnila. Bohužel k horšímu. Vymírá. Ta
rozšiřující se prázdnota je až děsivá. Stačí se projít večer po centru.
Podívejte se, z kolika původně bytových domů se staly kanceláře, které
jsou dnes prázdné, v lepším případě se vylidní v pět hodin, v tom horším
jsou na jejich oknech cedule ‚k pronájmu‘. Palác Elektra býval plný
života, stejně jako Fénix. Přitom Ostrava je jedinečná, unikátní – okolím
i založením, její centrum je příjemné, proměnlivé a zábavné. Má
předpoklady k tomu, aby se v něm dobře žilo. Jen ta jeho přívětivost se
poslední dobou ztrácí. “ Režisér Radovan Lipus o skomírajícím centru
Ostravy

„Karolina byla pro Ostravu krutou ránou. Kdo říká, že městu prospívá, tak
se buď hluboce mýlí, anebo záměrně lže.“ Režisér Radovanl Lipus.

„Kde je projekt Černé louky? Proč se na Karolině postavilo to, co se tam
postavilo? Kam se poděla Černá kostka? Pustit fenomenální, architekty
obdivovaný projekt krajské vědecké knihovny, byla obrovská chyba. Máte
málo podobně atraktivních hraček a budete jich mít ještě méně. Plýtvat
jimi je strašně osudové.“ Urbanista Jan Jehlík