Zbyněk Janáček v nové galerii Divadla Antonína Dvořáka

Ostravský výtvarník a děkan Fakulty umění Zbyněk Janáček bude vystavovat v nové galerii v divadle Antonína Dořáka. Po ostravské malířce Haně Puchové tak jde již o druhou výstavu ostravského umělce v těchto reprezentativních prostorách. Výstava potrvá od 25.11. 2013  do 16.1. 2014, akci pořádá občanské sdružení Bludný kámen, kurátorem je Martin Klimeš.

 

“ Tvorba Zbyňka Janáčka je velmi soustředěná, má několik významových rovin. Vychází z jasně daných zákonitostí, řídí se přesně zvolenými pravidly, ale přitom zůstává otevřená novým podnětům. Prolínají se v ní struktury tvořené nejjednoduššími prvky, jejich uspořádání v grafických listech nebo lightboxech je přesně promyšlené. Odehrává se v ní proces směřující od chaosu k řádu, který však  v žádném případě není neměnný a přináší další možnosti za užití rozmanitých výtvarných prostředků. V Janáčkově projevu můžeme sledovat zřetelné spojení s minimalistickými tendencemi. Zřejmá je i souvislost s konkrétním a neokonstruktivistickým uměním, které se u nás rozvíjelo v až překvapivě širokém záběru v tvorbě řady výrazných osobností. Projev Zbyňka Janáčka je stále komplexnější, forma se v něm ztotožňuje s obsahem, přísnost se prolíná s hravostí. Nelze ho jednoznačně vřadit do žádného ze současných směrů, jen se některých dotýká. Jeho rukopis se pozná na první pohled, má své nezaměnitelné vlastnosti. “

Text:   PhDr. Jiří Machalický

janacek