Zemřel historik Mečislav Borák, zabýval se katyňským zločinem i ostravským táborem Hanke

Dne  15. března 2017 v ranních hodinách zemřel po těžké nemoci  prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc. , který žil v Ostravě a působil na Ostravské univerzitě a Slezské univerzitě v Opavě. Zabýval se českými dějinami ve 20. století se zaměřením na Slezsko, situací polské menšiny a interetnickými vztahy v kontextu česko-slovensko-polských vztahů a okupací a odbojem v Československu za druhé světové války. Po roce 1989 se stal jednou z nejvýraznějších postav výzkumů politických represí obyvatelstva v Československu i ve střední a východní Evropě v období od konce 30. do poloviny 50. let 20. století. Náležel mezi průkopníky výzkumů tzv. retribučního soudnictví, svébytný okruh představovala jeho bádání o holokaustu a různých formách perzekuce židovského obyvatelstva. Stěžejním a dlouholetým tématem byl pro profesora Boráka „katyňský zločin“ z roku 1940 a osudy jeho obětí původem z českých zemí, především Poláci z Těšínska či se vztahem k němu. Zvlášť významná byla jeho zakladatelská role při výzkumu politické perzekuce československých občanů v Sovětském svazu v letech 1918–1956.

Za svou vědeckou práci obdržel Borák řadu vysokých českých i zahraničních ocenění, mj. čestnou medaili Ministerstva zahraničních věcí ČR či zlatý Důstojnický kříž Záslužného řádu Polské republiky.

 

Zdroj: http://inoviny.slu.cz/index.php/kalendar-akci/2603-zemrel-profesor-mecislav-borak/