Zemřel ostravský historik a archivář Karel Jiřík

V pondělí 25. května 2015 zemřel v Ostravě ve věku nedožitých 85 let archivář, historik a emeritní ředitel Archivu města Ostravy PhDr. Karel Jiřík. Tento rodák z Janovic nad Úhlavou nastoupil v roce 1961 na místo ředitele městského archivu. Na této pozici setrval do roku 1972 a znovu se do ní vrátil v letech 1990–1992. Za nedílnou součást své profese vždy pokládal nejen pořádání archiválií a jejich zpřístupňování veřejnosti, ale také jejich vědecké zpracování. Z toho důvodu inicioval v roce 1962 zahájení vydávání sborníku OSTRAVA v roce 1962 a členem jeho redakční rady byl až do roku 2014.

Smuteční obřad se koná v pondělí 1. června 2015 v 15.00 hodin v obřadní síni na hřbitově v Ostravě – Vítkovicích.