Židovský květen v Ostravě – Vítkovicích

Dne 24. května roku 1939 nacisté zapálili vítkovickou synagogu, která následně hořela čtrnáct dní. Po ní následovaly všechny ostatní synagogy a modlitebny na území Ostravy. Už jen pár pamětníků si pamatuje tuto jedinečnou monumentální stavbu. Vydejte se proto s Domem u šraněk po stopách vítkovických Židů. Jaké významné osobnosti ve Vítkovicích žily a pracovaly? Jak se Židé organizovali, jak tvořili, jak se politicky angažovali?

To vše se dozvíte během několika akcí, kterými si židovskou minulost Vítkovic připomenete spolu s Domem u šraněk.

12. května 2014 17.00 Vitkovicka štokrla s paní Libuší Salomonovičovou – beseda o „zmizelých občanech“ vítkovických židovských obyvatelích

Zahájení výstavy s židovskou tematikou ve Vítkovicích

16. května 2014 Vycházka s Lenkou Kocierzovou – domy vítkovických židů.

Sraz v 15.00 u vodotrysku na Mírovém náměstí

19. května 2014 17.00 Ilse – koláž z básní, dopisů a písní z ghetta z díla

vítkovické židovské spisovatelky

Ilse Weberové.

Vystupují Blanka Fischerová a Lucia Jagerčíková

image