Známe vítěze architektonické soutěže na proměnu Umělecké ulice. Zdroj: Tisková zpráva SMO, 5.4.2017

Z celkem 23 odevzdaných návrhů vybírala porota vítěze otevřené anonymní architektonicko-urbanistické soutěže na revitalizaci veřejného prostoru ulice Umělecké. Autory vítězného návrhu jsou studenti architektury Jan Adamus z VŠ uměleckoprůmyslové z Prahy a Ondřej Bělica a Matěj Jindrák z fakulty architektury VUT z Brna. Porota pod vedením architekta Ladislava Kuby své rozhodnutí komentovala takto: „Výtvarná kompozice cihelného dlážděného kříže působí jasným a přesvědčivým dojmem. Vnější prostor je prostřednictvím zvoleného materiálu přičleněn k Domu umění a rozšiřuje pole jeho působnosti jak esteticky, tak i funkčně. Návrh jednoznačně definuje hlavní priority uspořádání okolního prostoru, pomíjí ale detaily, které je nutno upřesnit při následující komunikaci s investorem a při projekční práci.“ Porotci hodnotili vhodnost konceptu, jeho prostorové i funkční uspořádání, reálnost, realizovatelnost a ekonomickou přiměřenost návrhu. A také propojení nově navrženého území s okolním městem tak, aby se veřejný prostor ulice Umělecké stal integrální součástí centra Ostravy. Členy poroty byli starostka centrálního obvodu Petra Bernfeldová, náměstkyně primátora Kateřina Šebestová, vedoucí útvaru hlavního architekta Cyril Vltavský a známí architekti Adam Gebrian, Tadeáš Goryczka, Ladislav Kuba a Radim Václavík.  „Známe vítěze první architektonické soutěže a další budou následovat. Nejpozději v červnu rozhodnou zastupitelé o vítězném návrhu na konverzi bývalých jatek. V mezičase vyhlásíme architektonickou soutěž na přeměnu nám. Msgre Šrámka. Stejným způsobem chceme vyřešit také stavbu koncertní haly a bytového domu na Kostelní ulici. Vrátili jsme se k širšímu využití architektonických soutěží. Věřím, že tento způsob přeměn města přinese výsledky v podobě hodnotných architektonických děl, která zatraktivní Ostravu,“ řekl primátor Tomáš Macura. Úkolem soutěžících bylo navrhnout architektonicko-urbanistické řešení prostoru ulice Umělecké, která tvoří předprostor Domu umění, je významným veřejným prostorem a současně slouží jako nástupiště pro tramvajovou zastávku Elektra. „Informace o vítězství v této soutěži je o to cennější, že se jedná o projekt v našem rodném regionu a můžeme tak přispět k pozitivnímu rozvoji Ostravy, který v současnosti bujaře probíhá. K návrhu jsme proto přistupovali s pokorou a odpovědností. A to jak k místu samotnému, tak jeho ústřednímu motivu – architektuře Domu umění, který se propisuje do svého přilehlého okolí, a vytváří tak velkorysý veřejný prostor i venkovní expozici galerie. Budeme moc rádi, když společnými silami dokážeme tento projekt také zrealizovat,“ řekl za vítěznou trojici Ondřej Bělica. Otevřená anonymní architektonicko-urbanistická soutěž na revitalizaci veřejného prostoru ulice Umělecké byla zahájena v polovině prosince. Ve stanoveném termínu do 15. 2. své práce odevzdalo 23 soutěžících. Z nich vybrala porota vítěze, kterého schválili ve středu 5. 4. ostravští zastupitelé.