Známý český historik Jiří Rak bude diskutovat v Ostravě

Byl císař pán vůl? A stalo se rakouské mocnářství vskutku oním „žalářem národů“, jak nás obvykle učívali ve školách? Z jakých mýtů a ideových konstrukcí vlastenců 19. století se zrodila moderní česká státnost? Odkud povstala a jakými peripetiemi prošla myšlenka panslavismu a jaké doopravdy bylo soužití Čechů a Němců v rakouském soustátí? Jaký vztah mají Češi ke svým dějinám a je nutno, aby ve třídách visel portrét prezidenta? Nejen na tyto otázky se pokusí zčásti odpovědět historik a publicista Jiří Rak, který bude hostem Antikvariátu a klubu Fiducia 13. listopadu v 18:30 hodin.

PhDr. Jiří Rak Ph.D. v současnosti přednáší na Institutu mezinárodních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Jeho profesní specializací je zejména období pozdní habsburské monarchie, těžištěm jeho zájmu je mj. tvorba účelových historických tradic a reinterpretace českých dějin z hlediska aktuálních společensko-politických potřeb. Jeho knihy a studie opřené o hlubokou znalost pramenné literatury se vyznačují čtivou a poutavou formou a živým jazykem. Je tvůrcem pozoruhodného díla zabývajícího se českými historickými mýty, sentimenty a kulturními stereotypy 19. století Bývali Čechové…, které spolu s pracemi literárního vědce a ostravského rodáka Vladimíra Macury představuje jeden z nejzajímavějších příspěvků k bližšímu poznání fascinujícího období tzv. národního obrození. Rovněž je autorem publikace mapující vztahy českého národního kolektiva k habsburské dynastii Zachovej nám, Hospodine… a spoluautorem monografie Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře. Významně se podílel i na expozici Za císaře pána…, která je umístěna na zámku ve Ctěnicích a přibližuje osudy habsburského rodu v českých zemích v letech 1791 – 1914.

Vedle výše naznačených odborně historických otázek je Jiří Rak připraven diskutovat i na aktuální společenská témata. Nenechte si ujít možnost seznámit se blíže s touto pozoruhodnou osobností. Večer proběhne 13. listopadu v Antikvariátu klubu Fiducia a začíná v 18,30. Večer moderuje Libor Magdoň.

rak