Znovuokrášlení vítkovické synagogy – na Den památky obětí holocaustu 27.1.2015

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu znovu vyvěsí na místě vypálené vítkovické synagogy naučnou cedulku. Naučná cedulka tam byla spolkem instalována již v říjnu 2013, ale bohužel zmizela. Rozhodli jsme se cedulku na místo instalovat znovu, a to na Den památky obětí holocaustu – 27.1. v 18:00.

Stejně jako u vítkovické synagogy se okrašlovací spolek pravidelně stará i o další místa v Ostravě, která okrášlil a bohužel je někdo poškodí. Pravidelně například odstraňuje spreje a polepy u pamětní desky mlýna a vysazuje bylinky. Obnovuje rovněž naučné cedulky, které někdo poškodil nebo ukradl.

Den památky obětí holocaustu chceme připomenout znovuokrášlením místa, na kterém dříve stála synagoga v Ostravě-Vítkovicích. Toto místo, které jsme poprvé okrášlili v říjnu 2013, jsme nevybrali náhodou, šlo o vůbec první vypálenou ostravskou synagogu.

Vítkovický templ navrhl přední ostravský architekt a stavitel Felix Neumann. Stavbu pojal jako samostatně stojící halovou dvoupodlažní budovu o rozměrech 26 x 17 metrů s dvojicí věží v průčelí. Vstupovalo se do ní trojicí mohutných dveří, tvořících součást hlavního jihozápadního průčelí, jehož dominantní vzhled se dvěma věžemi a velkým půlkruhovým oknem s motivem šesticípé hvězdy později poněkud potlačila stavba německé obecné a měšťanské školy dívčí na dnešním náměstí Jiřího z Poděbrad. V prostoru chrámové lodi bylo 160 míst k sezení, hlavní galerie obsahovala 66 míst a na dvě boční galerie se vešlo po 36 osobách. Pozemek, na němž synagoga stála, oddělovalo od ulice železné oplocení na cihlové podezdívce se vstupní brankou. Templ byl vysvěcen 19. září 1911, o osmadvacet let později, 24. května, jej jako vůbec první ostravskou synagogu vypálili nacisté. Po odklizení trosek zde bylo v roce 1941 zřízeno školní hřiště a jako školní hřiště slouží pozemek dodnes. V následujících červnových dnech pak padly za oběť nacistickému řádění další ostravské synagogy. Řada míst, kde stavby stály, přitom dodnes zůstává v anonymitě.

Osud, který postihl židovské synagogy, čekal i na jejich návštěvníky. Pod přímým vedením Adolfa Eichmanna byly už v říjnu roku 1939 z Ostravy vypravovány židovské transporty. Z deseti tisíc ostravských Židů zahynulo v nacistických koncentračních táborech 80 procent. Většina z těch, kteří se vrátili, emigrovala do Izraele. Dnes se v celém Moravskoslezském kraji k židovské komunitě hlásí asi 110 lidí.

Pln