Zuzana Kotyzová | MAPPA a Vize prostorového rozvoje Ostravy – archiv bulletinu 1/2021

Kanceláře městských architektů se staly důležitým pomocníkem mnoha vyspělých měst. Jejich úkolem je ovlivňovat rozvoj měst tak, aby co nejlépe sloužila svým občanům. Tvoří koncepce v oblasti architektury, urbanismu a tvorby města. Do diskuse o městském rozvoji zapojují nejen odborníky, ale i širokou veřejnost. Nasbírané informace o chodu měst srozumitelnou formou vysvětlují lidem, kteří v nich žijí, a hledají cesty, jak pro ně život ve městech dále zlepšovat. V tomto směru není ani Česká republika výjimkou. V Praze působí od roku 2013 IPR (Institut plánování a rozvoje), v Brně KAM (Kancelář architekta města Brna) založená v roce 2016 a další. Nicméně v třetím největším městě republiky taková kancelář, která by se věnovala koncepčnímu rozvoji města a kvalitě veřejného prostoru, chyběla. V první polovině roku 2019 se proto vedení města rozhodlo pro založení takové kanceláře i vOstravě. Jako název nově vzniklé instituce Ostrava bylo zvoleno komplexní pojmenování, ze kterého pak vzešla jednoduchá a všeříkající zkratka – MAPPA (Městský ateliér prostorového plánování a architektury). Následovalo výběrové řízení na pozici ředitele této nové instituce, který se stane zároveň oficiálním městským architektem Ostravy. V porotě zasedli respektovaní odborníci – významní čeští architekti Eva Jiřičná a Vít Máslo, dále ředitel brněnského KAM, architekt Michal Sedláček, nebo spoluzakladatel IPR a bývalý pražský primátor Tomáš Hudeček. Vítězem výběrového řízení se stal Ondřej Vysloužil, který do funkce městského architekta a ředitele MAPPA nastoupil 1. října 2019. Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA) se stal hlavním koncepčním pracovištěm Ostravy v oblasti architektury, urbanismu a tvorby města. Zabývá se koordinací klíčových městských projektů, zpracovává zadání architektonických a urbanistických soutěží a popularizuje témata spojená s rozvojem města. Organizuje setkání s odborníky i s širokou veřejností a usiluje o jejich větší zapojení do diskuse. Hlavními tématy, kterými se MAPPA zabývá, jsou bydlení, veřejný prostor, kvalita životního prostředí, doprava a mobilita, hustota města a inovace. Postupně se rozrůstající tým městského ateliéru tvoří architekti, datoví specialisté, odborníci na dopravu, krajinářskou architekturu, komunikaci, participaci a další. MAPPA úzce spolupracuje s vysokými školami a dalšími institucemi na národní i mezinárodní úrovni, zejména v oblasti plánování a správy města. Sídlí v centru Ostravy, na ulici Nádražní 17. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2021/08/KROS32-online-verze.pdf