Monika Horsáková | Iniciativa za zachování Televizního studia Ostrava – archiv bulletinu 4/2022

V červnu některá česká média informovala o omezení výroby ČT a v této souvislosti o prodeji studia v Radvanicích, chystaném přesunu některých ostravských studiových pořadů do Brna a zakonzervování výroby Televizního studia Ostrava. Tento záměr nám potvrdili i pracovníci ostravského…

Marcel Fišer | Sochařská cesta Jaroslava Koléška – archiv bulletinu 4/2022

Tvorba sochaře Jaroslava Koléška je již třicet let spjatá s Ostravou, kde v letech 1992 až 1997 vystudoval na Katedře výtvarné tvorby Pedagogické fakulty. Dnes na této škole, respektive na Fakultě umění, která se z ní v roce 2001 vydělila,…

Aleš Student | Nepřehlédnutelný Josef Kiszka – archiv bulletinu 4/2022

Josef Kiszka se mi výrazně vryl do paměti ve školním roce 1975–1976, ve kterém jsme končili studium na FAST VUT Brno, obor Architektura, nejen svým zjevem (vyšší štíhlá postava, ostré kontury obličeje, husté tmavé a velmi dlouhé vlasy, v sevřených…

Vítězslav Nový | Vzpomínka na Josefa Kiszku – archiv bulletinu 4/2022

Dovolte, prosím, abych zde na několika málo řádcích, také a rád, zavzpomínal na osobnost Josefa Kiszky, svého „šéfa“. V prostředí brněnské fakulty architektury jsem se s Josefem setkal dávno předtím, než se stal vedoucím našeho ústavu. Pravidelně totiž dojížděl do…

Milena Vitoulová | Za Josefem Kiszkou – archiv bulletinu 4/2022

S Josefem Kiszkou jsem se setkala po deseti letech od svého nástupu do Stavoprojektu. Výrazný, nepřehlédnutelný, trochu podmračený, čerstvý absolvent brněnské fakulty architektury neměl příliš důvodů k radosti; utažený režim osmdesátých let neskýtal mnoho příležitostí pro vývoj a kreativitu mladého…

Tomáš Bindr | Vzpomínka – archiv bulletinu 4/2022

S Josefem jsem společně učil více než jedenáct let na katedře architektury VŠB v Ostravě. Měl jsem štěstí, doslova za límec si mne vytáhl k sobě do magisterského ateliéru. Učil studenty o architektuře uvažovat v širokém kontextu, nutil je neustále…

Adéla Šoborová | Zemřel ctěný architekt a mentor Josef Kiszka – archiv bulletinu 4/2022

V sobotu 29. října v poledne zemřel v Havířově doc. Ing. arch. Josef Kiszka, vedoucí Ústavu navrhování Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. Josef Kiszka se narodil v roce 1952 v Životicích, vystudoval obor architektura na Fakultě stavební Vysokého…

Jan Šnéberger | Blaženčin hrob – archiv bulletinu 4/2022

Často jsem tam chodil. Díval se na staré hroby a na to, jak za cestou bourají plynojem, a v duchu si říkal, že tomu místu nevezmu další kus minulosti. Měl jsem volnou ruku. Vybízeli mě k intervenci. Odpovídal jsem, že…

Tomáš Majliš, Simona Janíková | Tragédie na hošťálkovickém přívozu – archiv bulletinu 4/2022

Na začátku března před sto lety se na řece Odře odehrála velká rodinná tragédie. Při plavbě přívozem z Mariánských Hor do Hošťálkovic se převrhla loď a ve vodě utonuli čtyři sourozenci Kozielovi. Děti ve věku 8 až 13 let byly…

Martina Gavendová | Hrob utopených dětí na mariánskohorském hřbitově opravil nový vlastník – archiv bulletinu 4/2022

Adoptovat se dá mnohé: zvířata v zoo, obecní stromy nebo celé kusy pralesa. Zájemci, kteří by chtěli prospět dobré věci, tak vpodstatě sponzorují náklady na chov nebo pěstování zeleně. Adoptovat nemusíte jen živou věc, ale také třeba hrob zajímavé osobnosti….