28. březen 1881 – slavný cestovatel Emil Holub přednášel v hostinci U hroznu

Dne 28. března 1881 přednášel cestovatel Emil Holub v dnes již zbořeném hostinci U hroznu v Kostelní ulici v Moravské Ostravě, naproti kostelu sv. Václava. Původní profesí lékař se proslavil cestami po Africe, kde získal cenné sbírkové předměty. Většina z nich je uložena ve světových muzeích, jen malá část v Náprstkově muzeu v Praze. Jak uvádí dobový tisk, místnosti restaurace byly „nad míru četným obecenstvem přeplněny“. MUDr. Holub seznámil přítomné s „třemi rodinami černého obyvatelstva Jižní Afriky“: Hotentoty, Křováky a Banty a pak přešel k hlavnímu tématu, jimž byl život kmene Matabelských Zulů. Závěr večera patřil koncertu hornické kapely, uspořádanému na počest proslulého cestovatele. Výtěžek ze vstupného byl věnován rakousko-uherské výpravě do nitra Afriky.

Zdroj: Archiv města Ostravy

image