Aleš Honus | Šéfredaktor Ostravanu: Za formou zveřejnění kauzy Hložek si i s odstupem času stojím – archiv bulletinu 3/2021

Když na začátku srpna padlo v užším redakčním kolektivu portálu Ostravan.cz rozhodnutí upozornit na zarážející podobnost některých básní z nové sbírky Ondřeje Hložka Mirčevovy oči s dříve publikovanými verši Petra Hrušky, bylo mi jasné, že toto odhalení vzbudí silné emoce. Vždyť Hložek se těší slušnému renomé, proč by tedy měl zapotřebí takto okatě vykrádat jiné autory, notabene zrovna Petra Hrušku? To, že se v Hložkově nové sbírce objevují téměř totožné slovní konstrukce a poetické obrazy, jaké už dříve použil Hruška, je neuvěřitelné. A přece se tak stalo. Nebylo pochyb, že kauza vzbudí rozruch. Ovšem vůbec mě nenapadlo, jak málo se budou řešit samotné básně a jak bude některým vadit forma, jakou Ostravan při zveřejnění zvolil, a že ji budu nucen obhajovat. Pokusím se tedy v několika odstavcích náš postup vysvětlit. Činím tak v návaznosti na kritiku vydavatelky Krásné Ostravy Ilony Rozehnalové (pozn. redakce: Ilona Rozehnalová je editorkou Krásné Ostravy, vydavatelem je okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu), s níž jsem po zveřejnění kauzy vedl korespondenci, ve které mi sdělovala, že formu zveřejnění považuje za neprofesionální a že Ostravan by potřeboval pečlivějšího editora, než jsem já. Ale k věci. O podezření z opisování jsem se dozvěděl od našeho spolupracovníka Ivana Motýla, který mi do e-mailu poslal tři básně Petra Hrušky a tři velmi podobné básně Ondřeje Hložka. Už na první pohled bylo zřejmé, že shodných slovních spojení je zde až příliš, stejná je i konstrukce básní. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2023/02/KROS35-online.pdf