Analýza stavu ovzduší na Ostravsku 2008-2009

Analyza kvality ovzdusi na uzemi mesta Ostravy a legislativa v ochrane ovzdusi

 

Zdroj: http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/zivotni-prostredi