Anna Plošková | Bude se stát ovzduším na Ostravsku zabývat vážně? Čisté nebe podalo žalobu na Ministerstvo životního prostředí – archiv bulletinu 3/2016

Možná někteří z vás zaznamenali, že Čisté nebe ve spolupráci s právními experty z Frank Bold zažalovali Ministerstvo životního prostředí kvůli Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/ Frýdek-Místek, přijatého letos v dubnu. Jedná se o vládní strategický dokument, který by měl zajistit plnění imisních limitů nejen na území našeho kraje. Program pro naši aglomeraci (ostatní programy jsme nezkoumali) ovšem podle našeho názoru neplní svůj účel: neurčuje, jakými kroky má dojít ke snížení znečištění ovzduší na zákonnou úroveň v „co nejkratší době“, jak určuje zákon. Ostravsko patří s přilehlým polským Slezskem co do kvality ovzduší k nejznečištěnějším evropským regionům. Za této situace je povinností Ministerstva životního prostředí, potažmo České republiky, vydat Program zlepšování kvality ovzduší, který bude obsahovat jasná opatření vedoucí ke snížení imisní zátěže. Tento postup Ministerstvu životního prostředí ukládá nejen zákon, ale také evropská legislativa a Evropská komise. Stejně tak se Evropská komise domnívá, že Česká republika už dávno měla přijmout opatření vedoucí k ochraně zdraví občanů: mělo se tak stát už v roce 2005 po vstupu České republiky do Evropské Unie. I Krajský soud v Ostravě v únoru roku 2015 potvrdil, že Moravskoslezský kraj postupoval nezákonně, když nezavedl opatření pro snížení množství prachových částic v ovzduší, čímž porušil práva občanů na příznivé prostředí a ochranu zdraví. Na základě žaloby, v níž Frank Bold zastupoval obyvatele ostravských Radvanic a Bartovic, označil soud postup kraje za nezákonný. Kompetence k vydání plánu s konkrétními opatřeními pro ochranu ovzduší pro celou ostravskou aglomeraci přešla v průběhu projednávání žaloby na Ministerstvo životního prostředí. … více informací na kros14_web.pdf (krasnaostrava.cz)