Antonín Kůrka | Říkali jsme mu „haldový expert“ – archiv bulletinu 3/2018

Té zprávě se ani nechce věřit. Odešel Zdeněk Majkus, vynikající arachnolog, oblíbený pedagog – a dobrý kamarád. Se Zdeňkem jsem se pravidelně setkával od konce 70. let na dnes už legendárních měsíčních seminářích na Přírodovědecké fakultě UK. Zdeněk vždy přišel s nějakým zajímavým referátem. A  bylo to někdy v  80. letech, kdy odpálil vpravdě arachnologickou bombou. Byl to referát o výzkumu ostravských hald. To byla věc do té doby téměř nevídaná. Může tu, probůh, vůbec něco žít? A nestačili jsme se divit. Nejen vysoké druhové pestrosti, ale i druhům do té doby považovaným za „er-jedničky“, které nalezly příznivé podmínky na takové bohapusté „člověčí umělotině“. Zdeněk se ovšem nevyhýbal ani výzkumu přirozených biotopů a  zaměřoval svoji pozornost i  na chráněná území, zejména na Moravě (krasové oblasti, Skřítek aj.), ale také na Slovensku ve spolupráci s  Jaro Svatoněm. Měl jsem tu čest podvakráte referátem připomenout Zdeňkova významná životní jubilea na konferencích Slovenské arachnologické společnosti – a sice jeho pětašedesátiny a  sedmdesátiny. Tuto vzpomínku píšu shodou okolností 1. června – je to den Zdeňkova narození. Bohužel – o Zdeňkovi už jen v minulém čase. Právě dnes by mu bylo pětasedmdesát. Bude nám chybět… … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2018/09/KROS22.pdf