Archiv na stránkách Krásné Ostravy

Milí čtenáři, naše stránka vám přináší nejen aktuální informace o dění na ostravské kulturní scéně, ale spravujeme rovněž archiv témat. Po celé léto, kdy se plnění archivu budeme intenzivněji věnovat, tak na této stránce najdete i větší množství archivních materiálů a článků, které vyšly v nejrůznějších odborných periodikách a týkají se ostravské kultury.  POZNÁTE JE PODLE IKONKY ARCHIV, KTERÁ BUDE U KAŽDÉHO PŘEVZATÉHO TEXTU A JE I V HLAVIČCE TOHOTO ČLÁNKU.

Materiály a články budeme na této stránce systematicky shromažďovat a třídit do tematických kategorií v sekci Ostravská témata obdobně, jako jsme to dělali například u tématu vzniku ostravské městské galerie či výstavby Nové Karoliny.
Každý materiál bude mít odkaz na zdroj a dataci.

Věříme, že náš archiv pro vás bude podnětný 🙂

ARCHIV