Archiv vydal Ostravské kalendárium 2013

Přehled událostí za uplynulý rok nabízí tradiční publikace Ostravské kalendárium 2013, vydaná na konci ledna Archivem města Ostravy. V chronologickém sledu připomíná pestrou škálu politických, společenských, kulturních a sportovních událostí ve městě – orientaci při vyhledávání konkrétní informace v obsahu umožňují rejstříky a přehled akcí k významným výročím.  Autorem publikace je kronikář statutárního města Ostravy Martin Juřica.  Ostravské kalendárium 2013 vychází na 103 stranách v nákladu 500 kusů. V omezeném množství bude k dispozici bezplatně na pobočkách Ostravského informačního servisu, v Knihovně města Ostravy a v Moravskoslezské vědecké knihovně. V elektronické podobě bude obsah knížky dostupný na internetové adrese: http://amo.ostrava.cz v oddíle Publikace.

 

Použité foto: Hana Papežová

amo