Autorem rekonstrukce městských jatek bude architekt Robert Konieczny

Rada města Ostravy schválila 12. prosince 2017 veřejnou zakázku na rekonstrukci historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava. Tu by měl realizovat oceňovaný polský architekt Robert Konieczny, který se umístil v mezinárodní architektonické soutěži na rekonstrukci jatek na třetím místě. S vítězem soutěže, architektem Petrem Hájkem se město nedohodlo na znění smlouvy, viz článek zde: http://www.krasnaostrava.cz/promenu-jatek-v-ostrave-brzdi-spor-o-zneni-smlouvy-zdroj-archiweb-9-10-2017/
Architekt Robert Konieczny splnil všechny formální podmínky a vyjádřil připravenost smlouvu uzavřít. Proto dnes rada města rozhodla o výběru projektanta a o uzavření smlouvy s KWK PROMES ARCHITEKT ROBERT KONIECZNY. Podle zákona o veřejných zakázkách dnešních dnem začala běžet 15 denní lhůta pro podání námitek. Až po jejím uplynutí je možné formálně smlouvu uzavřít.
Obsahem veřejné zakázky je zpracování architektonické studie, jednotlivých stupňů projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon činnosti koordinátora BOZP a výkon autorského dozoru po dobu realizace rekonstrukce objektu bývalých městských jatek pro účely galerie Plato Ostrava. Nejvýše přípustná cena je stanovena na 14 milionů korun bez DPH.
Po uzavření smlouvy město svolá tiskovou konferenci se zástupci města a architektem Robertem Koniecznym, na které bude řeč nejen o rekonstrukci historické budovy jatek v Ostravě, ale také o jeho dalších pracích.