Barbora Kalinová | Hmyz je fajnovy, dostaňme ho do města více! – archiv bulletinu 1/2022

Na jaře loňského roku se v Ostravě uskutečnila soutěž, za jejíž přípravou stojí spolek Fiducia. V rámci projektu Hmyz je fajnOVY!!! dostali účastníci soutěže, mezi nimiž byli i studenti či absolventi naší Ostravské univerzity, za úkol připravit návrh kolekce hmyzích mobiliářů, které měly sestávat z jednoho velkého hmyzího hotelu a seskupení několika malých, jež budou pohromadě zajímavě dokreslovat vzezření veřejného prostranství města. Ze sedmnácti soutěžních návrhů vybrala porota osm vítězných, jejichž realizace se od června do října postupně objevily na různých místech v Ostravě. Ostravští architekti, umělci, sochaři a designéři si na originalitě i funkčnosti svých děl dali skutečně záležet. Do veřejného prostoru se nyní díky nim dostává řada nejen umělecky hodnotných, ale i užitečných výtvorů, které rovněž z edukačního hlediska napomáhají rozvoji města. Ve vzdělávací kampani se angažuje Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, Slezská univerzita v Opavě a Ostravská univerzita, kde působí biolog Petr Kočárek či sochař Jaroslav Koléšek, kteří jsou součástí přípravného týmu projektu. Osvěta byla šířena pomocí vzdělávacích videí i na samotných instalacích hmyzích domků. Tato stránka projektu hraje velmi důležitou roli. V České republice žije množství vzácných druhů hmyzu, kterým používáním chemie, sečením travnatých ploch, odstraňováním mrtvého dřeva a dalšími lidskými činnostmi ubíráme prostor k životu a rozmnožování. Budováním hmyzích hotelů či rozmisťováním broukovišť rozšiřujeme hmyzu nabídku biotopů, která je naším přičiněním omezená. V mobiliářích má hmyz vyhloubené chodbičky a vyvrtané otvory, do kterých se umísťují například šišky, kousky sena, kůry apod. Ve spolupráci s Městskými lesy vznikají broukoviště, což jsou soubory kmenů a větví, ve kterých dřevní brouci, tesaříci a další druhy rády vrtají. Pár takových starých kmenů je na náměstí Dr. E. Beneše. „To broukoviště mi dělá radost – je to pěkný příklad, jak levně a efektivně může pomoct hmyzu opravdu každý,“ těší se ze zdařilého nápadu paní Ilona Rozehnalová, ředitelka spolku Fiducia, z jejíž strany vzešel impuls k vyhlášení soutěže. „Jeden velký hmyzí domek v centru Ostravy jsme už na náměstí Edvarda Beneše iniciovali. Hmyz ho okamžitě obydlel a dodnes pěkně slouží, proto jsem si říkala, že by jich po městě mohlo být více,“ říká paní Rozehnalová. Doplňuje, že celý projekt je značně finančně náročný a jeho realizace na vlastní náklady by nebyla možná, proto se v rámci programu FajnOVY prostor obrátili na Statutární město Ostrava s žádostí o dotaci, které bylo vyhověno. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2023/02/KROS37-online.pdf