Blažena Przybylová | Disident a archivář – medailon Jana Svobody (1935–2008) – archiv bulletinu 3/2014

Narodil se 17. srpna 1935 v Ostravě-Zábřehu. Jeho otec byl strojvůdcem. Základní školní docházku absolvoval v Ostravě-Přívozu, tamtéž začal v roce 1951 navštěvovat gymnázium. Když je v roce 1953 opustil, stal se prodavačem v národním podniku Kniha Ostrava. Po skončení základní vojenské služby v roce 1957 krátce pracoval jako dělník u ČSD. V červnu 1959 dokončil středoškolské studium a po maturitě v září 1959 nastoupil jako archivář okresního archivu ve Frenštátě pod Radhoštěm. Po roční praxi začal studovat obor archivnictví na tehdejší Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně (dnes Masarykova univerzita) v Brně. Jako absolvent se stal v roce 1965 vedoucím litovelské pobočky Okresního archivu Olomouc. V roce 1967 se vrátil do Ostravy a až do doby uvěznění v roce 1970 pracoval v podnikovém archivu Vítkovických železáren Klementa Gottwalda. Politicky se začal angažovat v době Pražského jara a především pak po srpnu 1968. Jeho názory a postoje se staly důvodem zatčení v srpnu 1970 a k odsouzení ke dvěma letům vězení. V rozsudku bylo mimo jiné uvedeno: „Po 21. srpnu 1968 však obžalovaný Svoboda ve svých ústních i písemných projevech počal uplatňovat ostrý, někdy až fanatický antisovětský kurs, vyhraněný nacionalismus, a to mnohdy za použití vulgárních a hanobících výroků. Stejně vystupoval i v době, kdy byla uzavřena mezi ČSSR a SSSR smlouva o dočasném pobytu sovětských vojsk na našem území. Stejně intenzivně brojil i proti opatřením našich orgánů, které sledovaly urychlenou konsolidaci vnitropolitických i mezinárodních vztahů naší republiky, zvláště v oblasti politickomocenského systému, školství a kultury, informací a ekonomiky. Ideovým zdrojem názorů obžalovaného byla i antikomunistická literatura a publikace, které byly vydávány v západních státech, poslech západních rozhlasových stanic, jakož i styk s bývalým spolužákem J. O., který emigroval do Švýcarska, jakož i některými intelektuály z Německé spolkové republiky…“ Jak málo stačilo, aby člověk skončil na Borech… … více informací na KROS-06_web.pdf (krasnaostrava.cz)