Blažena Przybylová | Než přišel listopad aneb Říjen roku 1989 pohledem plenárního zasedání městského výboru KSČ v Ostravě – archiv bulletinu 3/2014

Program plenárních zasedání městského výboru KSČ byl plánován dlouhodobě dopředu a byl zaměřen na řešení naléhavých úkolů (z pohledu členů pléna) této mocné politické strany. Z dikce textů je, i přes určitou radikalizaci obyvatelstva především v Praze a probíhající demokratické změny v okolních státech, však stále viditelná pouze nutnost ideologického boje a potřeba či touha upevňování stávajícího silového postavení této politické strany. To názorně dokresluje např. úvodní referát (23 stran) plenárního zasedání z 12. října 1989, nazvaný „Úkoly Revolučního odborového hnutí v podmínkách přestavby socialistické společnosti“. V jeho závěru předseda městské odborové rady a člen pléna KSČ Josef Daniš apeloval na spolustraníky: „Je nutné, aby včele realizace úkolů byli komunisté, aby vynaložili všechny síly, znalosti a zkušenosti k tomu, aby ROH úkoly v přestavbě společnosti úspěšně naplnilo.“ Mimo jiné poukázal i na poněkud dříve nevídaný problém či fakt, který s ohledem na změnu struktury odborových orgánů v souvislosti se vznikem státních podniků mohl nastat, a to že „asi ve 20 % základních odborových organizací chtějí členové volit předsedu ze dvou i více (!) kandidátů“. V rámci diskuse, která se nesla spíše v souhlasném a smírném tónu v souladu s hlavním referátem, se občas přece jen připustilo nebo poukazovalo, že ne vše je úplně v pořádku. Několik takových příspěvků se zmiňovalo o ostravské burze. Proslulé to akci v rámci tehdejší celé ČSSR, neboť na ní bylo možné dostat řadu nedostatkového zboží, především textilního, jako tolik žádané džínsy nebo bavlněná trička či další, především polské, módní oblečení. K sehnání zde byla také nedostatková elektronika. Člen pléna Miroslav Ondrusz se proto ve svém kritickém příspěvku tohoto tématu, které tehdy velmi tížilo jeho stranickou organizaci v NHKG, dotkl: „Je to nedořešený problém ostravské burzy. Takřka legální černý obchod se vším možným, především nelegálně dovezeným do naší vlasti polskými občany. Pamatuji si na počátek ostravské burzy, na její záměry. V současnosti již skutečnost záměrům vůbec neodpovídá. … více informací na KROS-06_web.pdf (krasnaostrava.cz)